VADELİ İŞLEM PİYASASI İLE HİSSE SENEDİ PİYASA OYNAKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Finans
Number of pages: 171-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar, yatırımcılar açısından risk yönetiminin ve vadeli işlemlerin önemini artırmaktadır. Vadeli işlem piyasası ile spot piyasalar sürekli etkileşim içerisinde olup, iki piyasa arasındaki etkileşimin yönünün nasıl olduğu akademisyenler, aracı kurumlar ve piyasa düzenleyicileri için önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışma 02.05.2005-30.07.2010 dönemine ait verileri kullanarak vadeli işlem piyasası ile hisse senedi piyasa oynaklığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bu çalışmada, vadeli işlem piyasası ile hisse senedi piyasa oynaklığı arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmek için ilk önce zaman serilerinin durağan olup olmadığı incelenmiştir. Durağanlık testinin yapılmasının ardından hisse senedi piyasa oynaklığını modellemek için doğrusal durağan stokastik modeller (ARMA) ve genel otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH) modelleri uygulanmıştır. Daha sonra vadeli işlem piyasası ile hisse senedi piyasa oynaklığı arasında ilişki olup olmadığını görmek için Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda vadeli işlem piyasası ile hisse senedi piyasa oynaklığı arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Volatilities in financial markets increase the importance of risk management and futures markets in terms of investors. Derivative market interacts with the spot markets continously. Therefore, the question of how the direction of the interaction between the two markets turns out to be an important research topic for academicians, brokers and market makers. For that reason, this study aims to investigate the relationship between the derivative market and the stock market volatility by using the data belonging to the period of 02.05.2005-30.07.2010. In this study, to analyze the causality relation between the futures market and stock market volatility, firstly the time series are examined whether they are stationary. In order to model stock market volatility after the stationarity test, linear static stochastic models (ARMA) and general autoregressive conditionally varying variance (GARCH) models are applied. Then, the Granger causality test is used to see whether there is a relationship between the futures market and stock market volatility. In the result of the study, two-way causality relation is found between the futures market and stock market volatility.

Keywords