MAUT YÖNTEMİ KOMBİNASYONUNDA ENTROPİ YÖNTEMİNE GÖRE AĞIRLIKLANDIRMA

Author:

Number of pages: 501-512
Year-Number: 2017-41

Abstract

Matematiksel programlama, karar vericinin tercihlerini doğru bir şekilde modellemek için tatmin edici bir ekonomik fonksiyon oluştururken zor bir problemle karşı karşıya kaldı. Operasyonel araştırmacı, kriterlerin ağırlıklı bir toplam haline getirilmesine veya bazılarının kısıtlama olarak getirilmesine yol açtı. Bu eko-matematiksel kavramı, daha matematiksel programlar ve modeller kullanarak daha karmaşık bir çerçevede anlamak için bu çalışmada, Özlem KONUŞKAN ve Özer UYGUN tarafından daha önce tartışılan ' ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME (MAUT) YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMASI '' konusunun bir örneği açıklamak için seçilmiştir. Bu çalışmada, akıllı telefonların seçimi için kullanılan MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) ve Entropi yöntemlerinin bir birleşimini göreceğiz. Bu seçim, yedi nitel özellik göz önüne alınarak yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Mathematical programming faced a difficult problem at the point of building a satisfactory economic function to accurately model the decision maker's preferences. The operational researcher led to the weighting of the criteria as a total or as a restriction of some. In order to understand this eco-mathematical concept in a more complex framework using mathematical programs and models, in this work, Özlem KONUŞKAN and Özer UYGUN have been selected to explain an example of the "VERY QUALITY DECISION METHOD AND APPROACH" discussed earlier. In this exercise, we will see a combination of the MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) and Entropy methods used to select smartphones. This choice was made in consideration of seven qualitative features.

Keywords