FİZİK DERSİ OPTİK ÜNİTESİ ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ,
EFFECT OF JIGSAW TECHNIQUE USAGE FOR TEACHING OPTICS UNIT OF PHYSICS COURSE ON 10th GRADE STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS

Author:

Number of pages : 1-13

Abstract

Araştırmanın amacı 10. Sınıf öğrencilerine optik ünitesinin öğretilmesinde jigsaw tekniğinin akademik başarıya etkisini incelemektedir. Araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılının 2. Döneminde Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden toplam 40 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma grupları öğretmen merkezli anlatım tekniğinin uygulandığı kontrol grubu (N=20) ve jigsaw tekniğinin uygulandığı deney grubu (N=20) olarak oluşturulmuştur. Araştırmanın uygulama bölümünde önceden belirlenen konu başlıkları rastgele seçilmiş deney gruplarına dağıtılmış ve planlama anlatılmıştır. Çalışmanın süresi 1 hafta giriş ve planlama, 5 hafta uygulama olmak üzere toplam 6 hafta sürmüştür. Araştırmanın sonucunda optik ünitesinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin öğretmen merkezli anlatım tekniğine göre akademik başarıyı artırmada daha etkili olduğu, öğrencilerin adı geçen teknikle ilgili olumlu görüşler belirttiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Purpose of this study is to analyze the effect of using jigsaw technique for teaching optics unit on academic success of 10th grade students. This research was conducted by participation of 40 students who were sophomores at vocational and technical Anatolian High School located in Mamak province of Ankara, during second term of 2014-2015 education year. Students were randomly assigned to four study groups consisting of five students both within treatment group (N=20) where instructor centered teaching technique was utilized and within control group (N=20) where jigsaw technique was utilized. Previously planned topics were assigned to treatment groups and planning was explained to students. Duration of this study was six weeks in total consisting of one week introduction and planning and five weeks of application. Results show that using jigsaw technique for teaching optics unit is more effective than instructor centered teaching method on academic success of students.

Keywords