OTELLERİN SANAL BOYUTTAKİ ÇAĞRIŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:“BOOKING.COM” KELİME BULUTU ANALİZİ

Author:

Number of pages: 180-188
Year-Number: 2017-42

Abstract

Günümüz tüketicisinin deneyimlerini paylaşmak için tercih ettiği sanal boyuttaki turizm kanalları viral pazarlama anlamında önemli değer atfetmektedir. Kurum ve marka kimliğine yönelik vitrin görevi gören resmi Web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra İnternet kullanıcılarının direkt olarak görüşlerini paylaşabildiği e-platformlar tüketicilerin kurumlara yönelik geribildirimlerini “aracısız” şekilde resmetmektedir. Halkla ilişkiler disiplini bağlamında imaj ve itibar tesis etmek adına önem taşıyan sanal temsiller, müşteri memnuniyetini gözlemleyebilmek ve marka çağrışımlarını belirleyebilmek adına veri sunmaktadır. Çalışma bu bağlamda bağımsız platformlardan biri olan “booking.com” Web sitesinde yer alan Türkiye’nin üç büyük ilindeki otel yorumlarını kelime bulutlarına dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen veriler ışığında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan otellere yönelik tüketici algısı resmedilmektedir. Otellere yönelik yorumlar kelime bulutlarına dönüştürülerek tüketici zihnindeki karşılıkları analiz edilmeye çalışılmıştır. “Gephi” yazılımı “Netlytic.org” ve “Wordle” online servisi kullanılarak görselleştirilen kelime bulutları sayesinde otellerin tüketici zihnindeki karşılığı; algısı somuşlatırılmaktadır. Import.io yazılımı ve Nvivo 10 programı kullanılarak Booking.com üzerinden çekilen veriler ilk ve son on sıradaki oteller hakkındaki geribildirimlere ve kıyaslamalara odaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

Today's consumers preferred channels for viral marketing to share the experiences of the virtual dimension in tourism attaches great value. Agencies and brand identity that serves as a showcase for social media accounts, Web sites and e-platforms where Internet users can share their feedback their views directly to consumers for the institutions of “agentless” illustrates the way. The public relations discipline in the context of virtual representations the aim of establishing the importance of image and reputation, customer satisfaction observe and offers data in order to identify brand associations. In the light of the data obtained from the Ankara, Istanbul and Izmir provinces are depicted in consumer perception towards the hotel. Comments for Hotel transformed into their counterparts in a word cloud the minds of the consumer and are tried to be analyzed. The “Gephi” software, “Wordle” and “Netlytic.org” word clouds visualized using the online service due to the equivalent of the hotel in the minds of the consumer; perception objectified. Import.io software Nvivo 10 and using the program Booking.com the captured data over first and last in the front row and benchmarking focuses on feedback about the hotels.

Keywords