İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR TÜRKİYE’DE MADENCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER

Author:

Number of pages: 478-490
Year-Number: 2017-40

Abstract

Madencilik; ilkçağlardan günümüze kadar, yaşanılan bölgenin durumuna göre zaman zaman insanların temel uğraşı ve zaman zaman da ekonomik zenginlikler arasında yer almıştır. Anadolu tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklar bulundukları bölgelerde madenlerin farkına varınca onları ilkel usullerle çıkarmış, sonra işleyerek kullanmışlardır. Bu haliyle halen yaşadığımız Anadolu coğrafyasında Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir maden mirası bırakılmıştır. Cumhuriyet hükümetleri bu zenginliğin ekonomik anlamda değerlendirilmesi için politikalarında madenciliğe de yer vermiş ve mevcut madenlerden faydalanma yolunu seçmiştir. Bunun için 1935’te kurulan Etibank, madenleri modern usullerle çıkarmak ve işlemek için faaliyet göstermiştir. Türkiye’de madencilik sektörü bu kurumun çalışmaları sonucu büyük bir ivme yakalamıştır.

Keywords

Abstract

The Mining has become the main activities and the economical richness of the humanbeings’ depending of the situation of the region where people inhabited since the First Age (the Antiquity). Anatolia has been home to many civilizations throughout history. When these civilizations became aware of the mines in there gions they were in, they took them out with primitive methods, then processed and used them. As a result of this situation, a large mine legacy was left from the Ottoman State to the Republic of Turkey in the Anatolian geography we still live in. The Republican government shave also included mining in their policies for the economic evaluation of this wealth and have chosen the way to benefit from the existing mines. Etibank established in 1935 for this purpose has been active in extracting and processing the mines with modern methods. The minin gsector in Turkey has gained great momentum as a result of the work of this in stitution.

Keywords