‘EN İYİ BENİM’ ÖRNEĞİYLE GÜNDÜZ KUŞAĞI TELEVİZYON PROGRAMLARINDAKİ KADIN VE ERKEK TEMSİLLERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Televizyon, Toplumsal Cinsiyet, Temsil
Number of pages: 157-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, televizyon program içeriklerinden biri olan gündüz kuşağı yayınlarından bir örnek merkezinde kadın ve erkek temsilleri üzerinde durulacaktır. Örnek olarak analiz edilen program bağlamında, televizyon programlarının toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerkil düzenin yeniden üretmesindeki rolü irdelenecektir. Yayıncılık tarihimiz boyunca hedef kitlesi kadın izleyici olan ve kadını merkeze alan ‘kadın programları’ adı altında onlarca televizyon programları yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir. Ancak bu yayınların çoğu, içerik ve ilettikleri mesajlar bakımından toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini önlemekten ziyade olumsuz katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, Fox TV Televizyon kanalında yayınlanan ‘En İyi Benim’ adlı gündüz kuşağı programı örneğiyle kadın ve erkek temsilleri bağlamında bir inceleme gerçekleştirilecektir. Kadın ve erkeğin rollerine yönelik olarak, dört kadının kendisi için kıyasıya mücadeleye girdikleri bir erkek üzerinden toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretimini içerdiği için bu program araştırma konusu olarak seçilmiştir. Araştırmada, kadın programlarında söylemlerin ataerkil düzenin devamına ve pekiştirilmesine nasıl hizmet ettiği ve televizyon programlarında temsil edilen kadın ve erkeğin çoğunlukla geleneksel cinsiyet rolleri kapsamında oldukları sayıltıları test edilmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında ise, ‘’En iyi Benim’’ programının içerik ve söylem analizi yapılmış olup, bu programda toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl temsil edildiği, hangi durumların kadınlarla ve erkeklerle özdeşleştirildiği araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, male and female representations will be emphasized in a sample center from daytime broadcasts, one of the contents of television programs. In the context of the program analyzed as an example, the role of television programs in gender roles and reproduction of patriarchal order will be examined. Throughout our publishing history, dozens of television programs have been published and are continuing to be broadcast under the name of 'women's programs', whose target audience is female viewers and centers women. However, many of these publications, their content and their communication, have a negative impact on messages in terms of preventing gender inequality in society. In this study, an examination will be carried out in the context of male and female representations, for example, on the Fox TV Television channel 'En İyi Benim' daytime belt program. This program was chosen as a research theme for the role of women and men, as it involves the reproduction of gender inequality over a man whose four women entered into a fierce fight for him. The survey tested how the discourses in women's programs serve the continuation and consolidation of patriarchal order and that women and men represented in television programs are mostly covered by traditional gender roles. In the application part of the research, the analysis of content and discourse of the "En İyi Benim" program was conducted and it was researched how the gender roles are represented in this program and which situations are identified with women and men.

Keywords