TÜRKİYE’NİN İHRACATININ DÖVİZ KURU, FİYAT VE İTHALATÇI ÜLKE GELİR DALGALANMALARINA HASSASİYETİ

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : Uluslararası İktisat
Number of pages: 273-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Euro döviz kuru oynaklığının, göreceli ihraç fiyatlarındaki ve ithalatçı ülkelerin gelirlerindeki dalgalanmalarının Türkiye’nin seçilmiş bazı Avrupa Birliği ülkelere olan toplam ihracatına, sanayi ve tarım sektörlerinin ihracatına olan etkisi panel veri yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya’ya 2002-2015 yılları arasında çeyrek dönemlerdeki Euro bazındaki toplam ihracatı, sanayi ve tarım ürünleri ihracatı ele alınmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, Euro kurundaki oynaklığın artması Türkiye’nin bu ülkelere olan toplam ihracatını düşürmektedir. Kur oynaklığı azaldığında ihracat artmaktadır. Benzer şekilde sanayi ve tarım sektörlerinin bu ülkelere ihracat da döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmekte, kur oynaklığının artması ihracatı düşürmektedir. Sanayi sektörü ihracatı tarım sektörü ihracatına göre kur dalgalanmalarından daha çok etkilenmektedir. İhracat fiyatlarındaki dalgalanma hem toplam ihracatı hem de sektörlerin ihracatı etkilemektedir. Türkiye’nin ihraç fiyatı dünya ortalama ihraç fiyatlarına göre düşük olduğunda ihracat artmaktadır. İthalatçı ülke gelirindeki dalgalanmalar Türkiye’nin bu ülkelere olan ihracatının ana belirleyicisidir.İthalatçı ülkelerde gelirin artması Türkiye’nin bu ülkelere olan ihracatını artırmaktadır.

Keywords

Abstract

This paper examines the effect of exchange rate volalitily, relative export price and importer countries’ GDP fluctuations on Turkey’s exports to some selected European Union countries,Germany, France, England,, Spain and Italy. The study uses panel data method and employs quarterly data between 1999-2015 of export, price and exchange rate quarterly data between 2002-2015. Findings suggest that high volalitily in Dolar and Euro Exchange rate decreases Turkey’s total export to these countries or vice versa. Similarly, during high volalitily periods, total exports of manufacturing industry and agricultural sectors tend to decrease. Low Exchange rate volalitily helps these sectors export more. During periods where Turkey’s export prices are lower than World Average Export Prices, total export of Turkey goes up, so do exports of sectors. Increase of Importer Contries’ GDP boosts Turkey’s export to these countries

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics