20. YÜZYIL MÜZİK AKIMLARININ ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİNİN PİYANO ESERLERİNE YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 260-272
Year-Number: 2017-42

Abstract

20. yüzyılda tüm bilim ve sanat alanlarında olduğu gibi müzik sanatı da yeniçağı yansıtan gelişmelere ortak olmuştur. Çağdaş dönemin müzik dili değişimi sayesinde müzik üslubu değişim göstermiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında müzikte, İzlenimcilik (Empresyonizm), Anlatımcılık (Expresyonizm), Yeni Klasikçilik (Neo Klasizm), Folklorizm, On İki Ton Müziği ve sonrasında Puantilizm Elektronik müzik, Raslamsal müzik, post modern müzik gibi yeni akımlar ortaya çıkmıştır. Dünyanın her yerinde görülen bu akımlar, Türk müziği besteciliğini de etkilemiştir. Bu araştırmada 20. yüzyıl Türk bestecilerinin piyano yaratıcılığında dönem müziğinin karakteristik akım özelliklerinin tespiti amaçlanmaktadır. Araştırma İzlenimcilik, On İki Ton Müziği, Yeni Klasikçilik, Folklorizm, Raslamsal ve Elektronik Müzik akımları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada 20. yüzyıl müzik akımları hakkında bilgi verilerek Türk bestecilerinin piyano müziği yaratıcılığında yer alan eser örnekleri sunulmuştur. Yapılan araştırmalar neticesinde, Türk müziğinin 20.yüzyıldaki akımlardan etkilendiği, bu akımları ulusal müziğe kazandırarak gelişen müzik sanatında geri kalmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In the twentieth century, as in the all fields of the science and art; music art also has witnessed to developments that reflect the new era. Music tone has shown a change through the change of modern period’s music language. In the first half of twentieth century , in the music field; new music trends like Expressionizm, Impressionizm, Neo classicism, Folklorism, Dodecaphone and Seriality and later on; Puantilizm electronic music, coincidental music, post modern music came out . those trends common all over the world have influenced the Turkish music composition as well. In this research; it is aimed to determine the Characteristics of trends of music period related with Turkish composers’ piano creativity in twentieth century. This research is limited by Impressionizm, Dodecaphone and Seriality, Neo Classicism, Folklorism, Coincidental and Electronic Music Trends. In this research; information about the twentieth century music trends is provided and Turkish composers’ samples of works in the piano music creativity have been presented.As the result of research, it is concluded that Turkish music has been influenced by the trends of twentieth century and bringing those trends together with national music Turkish music has not got behind the evolving music art.

Keywords