EKO TURİZMİN BİREY ÜZERİNDE DENEYİMSEL ÖĞRENME VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : Turizm işletmeciliği- Ekoturizm
Number of pages: 321-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma kapsamında eko turizmin eğitici yönü ele alınmıştır. Eko turizm turlarına katıldıktan sonra turistlerin çevre bilinçlerinin artmasındaki etki dahilinde, bireysel deneysel öğrenimdeki ve davranışlarındaki değişiklikler incelenmiştir. Çalışmada, nitel yöntem kullanılarak, açık-uçlu bir dizi görüşme verileri kullanılmıştır ve görüşme sürecinde katılımcıların deneyimsel öğrenme, çevreci ve sosyal bilgileri, duygu ve davranış değişimleri dikkate alınarak sorular geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda eko turizm turlarına katılan turistlerin çevreci bilinçlerinin artması, çevre etiğine duydukları saygı ve çevreye ilişkin davranışlarının değişimi saptanmıştır. Ayrıca eko turizm turlarına katılan katılımcılarda bireysel deneyimsel öğrenme, duygusal ve sosyal gelişim boyutlarının artması tespit edilmiştir. Katılımcılar bu turlara katıldıktan sonra tabiata ve insanlara karşı manevi duygu besledikleri, dolayısıyla günlük hayatlarında daha az stresli, zorluklara karşı daha meydan okuyucu, yerel toplumlara karşı daha koruyucu ve grup aktivitelerinde daha katılımcı kişilik oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Within the scope of this study, educational aspect of eco-tourism was examined. Considering the fact that environmental consciousness of tourists increases after joining eco-tourism tours, changes in i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics