ÇOCUK KİTAPLARINDA OYUN VE OYUNCAK

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : ÇOCUK EDEBİYATI
Number of pages: 47-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuğun gelişiminde oyun ve oyuncağın önemi yadsınamaz. Oyun, çocuğun öğrenmesinde olduğu kadar toplumsal gelişimde de etkilidir. Arkadaşlarıyla oyun oynarken bir gruba dahil olan çocuk tek başına oyun oynarken de yalnız değildir aslında. Tek başına evcilik oynayan bir çocuğun aynı anda pek çok role soyunduğu görülür. Bunun için ön hazırlık yapma gereği dahi duymayan çocuğun yaratıcılığı tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Oyuncaklar, çocuğun oyunlarına renk katan, kimi zaman oyunu yönlendiren, görselliği ile çocuğu cezbeden oyun araçlarıdır. Aslında oyuncak çoğunlukla çocuğun çevresinde gördüğü, bulduğu ve oyununa dahil ettiği her şeydir. Çocuğun hayatında bu denli önemli yer kaplayan oyunlara ve oyuncaklara çocuk kitaplarında yeterince yer verilmiş midir? Çocuk kitaplarında en fazla hangi oyun ve oyuncaklar yer almaktadır? Araştırmada, özellikle adında oyun ya da oyuncak bulunan çocuk kitapları örnek olarak seçilmiş ve oyun ve oyuncağın kitaplardaki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The importance of games and toys in children’s development cannot be denied. Game is effective in both children’s learning and social development. A child who is included in a group when playing games is not alone when he or she is playing game on his or her own indeed. It is seen that a child who is playing house alone performs different roles at the same time. Thus, the creativity of the child who does not even need preliminary preparation for this comes out at this point. Toys are the game instruments which color children’ games, sometimes lead the game, and attract children with their visuals. Indeed, toys are often everything that child sees, finds around and includes in the game. Are the games and toys which have such an essential place in child’s life emphasized adequately? Which games and toys are involved mostly in children’s book? In this study, it was aimed to choose the children’s books which include the words game or toy in their names, and show the place of game and toys in children’s book.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics