SAVAŞ VE BARIŞ KAVRAMLARININ İSLAMÎ ETİK AÇISINDAN YORUMLANMASI

Author:

Number of pages: 514-530
Year-Number: 2017-42

Abstract

Keywords

Abstract

Temelde savaş ve barış kavramlarının tartışıldığı bu makalede İslam’daki cihat kavramı, Batı’daki adalet savaşı (just war) anlayışıyla aynı şey olup olmadığının cevabı aranmaktadır. Makalede kısaca savaşa ve barışa İslamî yaklaşımı tarihsel olarak ele alan bazı tartışmalar analizi yapılmaktadır. Günümüzde özellikle Batı’da devam eden ‘cihat’ kavramının nasıl anlaşılması gerektiğine cevap verilmeye çalışılıyor. Cihat Batı’daki savaş gibi ilk teorisyenleri tarafından temel olarak savaşın kaçınılmaz hale geldiği durumlarda belirli sınırlar içerisinde başvurulan son çare olduğu şeklinde ifade ediliyor. Cihat düşüncesi Batı’daki adalet savaşı (just war) düşüncesi gibi toplumlar arası ilişkilerin barışçıl olması zemini üzerine inşa edildiğinin üzerinde duruluyor. This article is presented that explores the issues concerning the idea of jihad and the ethics of war and peace which have been a subject of debate among Muslims. It states that jihad was conceived by the early theorists, to circumscribe the legitimate reasons for war. It notes that there is more similarities between Western and Islamic thinking on war and peace than the differences.

Keywords