ADANA İLİNİN MEDİKAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : Sağlık Yönetimi, Sağlık Turizmi
Number of pages: 298-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin yüksek kalitede, uygun fiyatta, sıra beklemeden sağlık hizmeti almak istemesi ve bunun yanında diğer turizm faaliyetlerinden de faydalanmak amacıyla ülke dışına seyahat etmesi medikal turizm alanının oluşmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı,Adana ilinin medikal turizm alanındaki potansiyelini belirlemeye çalışmaktır. Derleme niteliği taşıyan bu çalışmada daha çok Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden faydalanılmıştır. Çalışmada Adana ilinin akredite olmuş kurum sayısı, diğer turizm olanaklarının varlığı, sağlık hizmetlerinin verimli kullanımı, sağlık personelinin yeterliliği, ulaşım koşulları alanlarında iyi bir potansiyele sahip olduğu, yaklaşık olarak 20 milyon nüfusa hitap ettiği, ülke genelinde olduğu gibi sağlık hizmeti maliyetlerinin düşük olduğu ve prosedürler konusunda hastalara zorluk çıkartmadığı, sadece tanıtım konusunda yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, Adana ilinin potansiyelinin en iyi şekilde yansıtabilmesi için ilin sahip olduğu cazip özelliklerin tanıtımının iyi bir şekilde yapılması, gerekirse yurt dışında reklamlar verilmesi, fuarlara ve kongrelere katılım sağlanması, aracı kuruluşlar ile ortaklıklar kurulması, web sitelerinin yabancı hastaların anlayacağı şekilde tasarlanması, akredite edilmiş hastane sayısının artırılması ve özellikle Avrupa’daki Türkleri çekebilmek için sigorta şirketleri ile anlaşma yapılması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The fact that people want to get service at high quality, affordable price out of turn and their travelling abroad in order to benefit from other tourism activities lead to occurrence of medical tourism.The aim of this study try to determine the potential of the Province of Adana in the field of medical tourism. Mostly the data from Ministry of Health and Turkish Statistical Institute were utilized in this study, which has a review type of research design. It was found in the study that the Province of Adana has a good potential in the areas of the number of accredited institutions, presence of other tourism facilities, effective use of health services, adequacy of healthcare workers, and conditions of transportation, and it was also observed that it is of interest of about 20 million people, has lower cost of healthcare services, as in the all over the country, has easy to handle procedures, but was ineffective only about publicity. As a result, in order to reflect the potential of Adana in the best way, it was emphasized in the study that it is necessary to promote the attractive features of thecity, place advertisements abroad, participate in fairs and congresses, establish partnerships with intermediary institutions, design a multilingual website, increase the number of accredited hospitals, and make an agreement with insurance companies in order to attract Turks in Europe.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics