ŞUŞA ŞEHERİNİN MAHALLELERİ VE TARİHİ MİMARİ ANITLAR

Author :  

Year-Number: 2017-43
Language : null
Konu : MİMARLIK
Number of pages: 14-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Şuşa şehri, şu anda Ermeni işgali altındadır. Şehrin esası Karabağ Hanlığı'nın kurucusu Penahıli Han'ın adı ile bağlıdır. 1747 yılında Nadir Şah'ın ölümünden sonra Güney Kafkasya'da siyasi perakendelik oluşur. Bu amaçla Penaheli Han 1748 yılında Bayat kalesini, 1752 yılında Şahbulak kalesini inşa ettirdi. Bu kalelerin hiçbiri aralıksız devam eden ara savaşlar ortamında hanlığın güvenliğini tahmin etmiyordu, bu meqsedlede Penaheli Han daha güvenli, erişilmez bir kale yaptırmak kararı verir. Deniz seviyesinden 1300-1600 m. yükseklikte bulunan ve üç tarafı sart kayalıklarla çevrili olan dağ yaylası bu taleplere cevap verdiği için Penaheli Han 1754 yılında yeni kalenin yapımına başlamak üzere emir verdi. 1756 yılında güvenli yaşamak için gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra Karabağ Hanlığı'nın başkenti buraya taşındı. Yeni kale ilk yıllarda kendi banisinin adıyla Penahabad, Şişə, sonraları ise Şuşa adlandırıldı. Şuşa şehrinin oluşumu üç aşamadan geçmiştir. Penaheli Han'ın hakimiyeti dönemini kapsayan birinci aşama şehrin en eski mahallesini kapsayan "Tebrizli" mahallesi düşürülmüşdır. Karabağ Hanlığı'nın leg edilmesine kadar bu mahalle kendi adını korumuş , daha sonra kabartma yapısına uygun olarak "Düşük mahalle " adlandırılmıştır. Bu mahalle Çukur , Kurtla , Culfa Seyidli, kuyular, Hacı Yusifli, Dördler kurdu, Dört çınar, Dış kale sokaklarını içeriyordu .

Keywords

Abstract

Situating in the region of Karabakh of Azerbaijan Shusha City is under armenian’s occupation at present. The foundation of the city is related to Panahali khan the founder of Karabakh khanate. After Nadir Shah’s death in 1747 there occured a political dispersibility in South Caucasus. For this purpose Panahali khan built Bayat Castle in 1748 and Shahbulak Castle in 1752. Neither of these castles ensured the safety of khanate in the condition of incessant continuing intermediate wars, and for this purpose Panahali khan decided to build more solid and inaccessible castle. As the high plateau situating 1300–1600 meter above sea-level and enclosed by precipice cliffs on three sides met the requirements Panahali khan gave an order in 1754 for building the new castle. In 1756 after completing the necessary works to live safely the capital of Karabakh khanate was moved here. The new Castle was called by the name of its founder’s name in the first years as Panahabad, and afterwards as Shusha. The formation of Shusha City passed three levels. In the first level including the period of Panahali khan’s power “Tabrizli” district was built. Up to abolishment of Karabakh khanate the district had kept its name, afterwards according to relief structure it was called “Lower district”. This district held the streets of Chukur, Kurtlar, Julfa Seyidli, Quyular, Haji Yusifli, Dordler gurdu, Dord Chinar, Chl gala.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics