YUNUS EMRE’DE AHİRET İNANCI

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : türk halk bilimi
Number of pages: 244-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunus Emre, Türk edebiyatının en önemli mutasavvıf şairlerinden biridir. Yalın, güçlü ve derin söyleyişleriyle anlaşılması güç dinî ve tasavvufî hakikatleri kolayca ifade etmiştir. Zaman ve mekânı aşan dili onun günümüze kadar büyük bir şair olarak yaşamasını sağlamıştır. Yunus’un deyişlerinde dile getirdiği konulardan biri de ahiret inancıdır. Ahiret, insanoğlunun yaratılışından itibaren daima zihnini kurcalayan önemli meselelerden biri olmuştur. Daha mükemmel ve ölümsüz bir âlem olan âhiretin varlığını benimsemek, insanın tabii yaratılışında bulunan bir özelliktir. İnsan dünya hayatında karşılaştığı zorluklardan, haksızlıklardan dolayı sürekli acı çekmektedir. Bu anlamda mutlak bir adaletin tecelli edeceği, iyiliğin mükâfatlandırılıp kötülüklerin cezalandırılacağı ebediyet âleminin varlığına inanmak, insan için büyük bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. Bu çalışmamızda Yunus’un

Keywords

Abstract

Yunus Emre is one of the most important sufi poet of the Turkish literature. Yunus has expressed religious and sufistic facts very easily that this facts are very difficult to understand with a frugal and parable uttering. His language that exceed age and place has supplied tol ive as a big poet until this time. Afterlife (hereafter) has been one of the major issues which always concerns the mind from the creation of humankind. Adopting the existence of hereafter which is more perfect and immortal realm is a connate feature in the creation of the human subject. People constantly suffer from injustice and the difficulties in this life. In this sense, belief in the existence of the realm of eternity in which an absolute sense of justice will be manifested and in which goodness wil be awarded badness will be punished, it is a great source of comfort and joy to human life. In this study, with the help of poems which take place in Yunus’s

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics