BİREYLERİN TATİLE YÖNELİK FİNANSAL PLAN VE UYGULAMALARI
HOLIDAY FOR FINANCIAL PLAN AND APPLICATIONS

Author : Neslihan ONUR
Number of pages : 247-254

Abstract

Günümüzde sosyal ve finansal bakımdan önemli bir olgu olan tatil yapma veya seyahat etme bir turizm faaliyetidir. Ayrıca turizm faaliyeti bir tüketim faaliyeti olarak önem taşımaktadır. Ancak bireyin turizmde tüketim faaliyetinde bulunabilmesi için yeterli satın alma gücüne ve boş zamana sahip olması, tatil için para ve zaman ayırması, belirli bir amaç doğrultusunda plan yapması ve bunları uygulaması gerekmektedir. Birey tatil öncesi, sırasında ve tatil sonrasında birçok seçim, karar verme ve değerlendirme yapma çabası içerisine girmektedir. Bu çabanın temel amacı tatilden maksimum faydayı sağlamaktır. Bu çalışmada bireylerin sahip olduğu finansal kaynaklarını kullanırken finansal tutum ve davranışlarından en önemlisi finansal kaynakların iyi yönetilmesi yani finansal planlama ve uygulamaları üzerinde durulmuştur.

Keywords

Tatil, Finansal plan ve uygulamalar, Kişisel finans.

Read:612

Download: 197