KIRSAL GELİŞİM PLANLARINDA TURİZME YAKLAŞIM: BASILICATA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, İTALYA
APPROACH TO TOURISM IN RURAL DEVELOPEMENT PROGRAMS: THE CASE STUDY OF BASILICATA REGION, ITALY

Author : Merve BAŞ
Number of pages : 400-421

Abstract

Kırsal turizm sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için önemli bir unsurdur. Fakat sürdürülebilir kırsal turizm faaliyetinin oluşturulması, her bölge için basit bir durum değildir. Başka bir deyişle, stratejik Kırsal Gelişim Planının yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, Kırsal Gelişim Planlarında turizme yaklaşım, yüksek düzeyde kırsal alana sahip olan ve şehir merkezine yakın konumlanan bölgeler arasında, iç turist tarafından en fazla geceleme yapılan üçüncü bölge olan İtalya'nın Basilicata bölgesi örneği üzerinden analiz edilmiştir; özellikle bölgesel gelişim süreciyle ve bölgesel turizm yoğunluğuyla uyumlu olarak kırsal turizm açısından önemli bileşenler belirtilip, değerlendirme yapılmıştır. Bununla birlikte Kırsal Gelişim Planının ekonomik ve sosyal açıdan bölgesel kalkınmaya katkısı ve gerekliliği, ilgili istatistikler ve literatür araştırması ile incelenmiştir.

Keywords

Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm, Basilicata, Kırsal Gelişim Planı, Turizm Yoğunluğu

Read:586

Download: 195

Atıf Bulunamadı