KIRSAL GELİŞİM PLANLARINDA TURİZME YAKLAŞIM: BASILICATA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, İTALYA

Author:

Number of pages: 400-421
Year-Number: 2017-41

Abstract

Kırsal turizm sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için önemli bir unsurdur. Fakat sürdürülebilir kırsal turizm faaliyetinin oluşturulması, her bölge için basit bir durum değildir. Başka bir deyişle, stratejik Kırsal Gelişim Planının yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, Kırsal Gelişim Planlarında turizme yaklaşım, yüksek düzeyde kırsal alana sahip olan ve şehir merkezine yakın konumlanan bölgeler arasında, iç turist tarafından en fazla geceleme yapılan üçüncü bölge olan İtalya'nın Basilicata bölgesi örneği üzerinden analiz edilmiştir; özellikle bölgesel gelişim süreciyle ve bölgesel turizm yoğunluğuyla uyumlu olarak kırsal turizm açısından önemli bileşenler belirtilip, değerlendirme yapılmıştır. Bununla birlikte Kırsal Gelişim Planının ekonomik ve sosyal açıdan bölgesel kalkınmaya katkısı ve gerekliliği, ilgili istatistikler ve literatür araştırması ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Rural tourism is an important factor that improves sustainability and development of the regions. However, it is not easy for every region to make possible sustainable rural tourism activities. In other words the process needs a strategic rural development program. This study examines the Rural Development Program (RDP) approach to tourism through the example of Basilicata region of Italy which has a high level of rural areas and is the third region in line among the regions close to city centres in terms of the highest number of nights spent by the domestic tourists. Particularly, some important components, in accordance with the development process, have been mentioned in terms of rural tourism and components which are related to development of regional tourism intensity. Furthermore, evaluation of the RDP's contribution on the regional development in terms of economic and social aspects and its requirements were examined in the study through the related statistics and literature review.

Keywords