ÇALIŞANIN YÖNETİCİSİNE GÜVENMEDİĞİ DURUMLARDAKİ DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 226-236
Year-Number: 2017-40

Abstract

Güven kavramını ele alan araştırmalar, kavramı kurumlar tarafından arzulanan birçok çıktı ile ilişkilendirerek yararlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte iş hayatındaki ilişkiler incelendiğinde özellikle ast-üst ilişkilerinde güvenden ziyade güvensizliğin var olduğunu görmek mümkündür. Bununla beraber akademik yayınlar güvensizliğin doğuracağı sonuçlardan ziyade güvenin olumlu yüzüne odaklanmakta ve “güven”in inşası ile kuruma sağlanabilecek yararları irdelemektedirler. Güven yazını detaylı bir şekilde ele alındığında son derece kırılgan ve hasas, tanımı ve ölçümü zor bir kavram ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı genel kabul gören yazının aksine güvenin yararlarını irdelemek değil, güvenin olmadığı bir durumda ortaya çıkabilecek durumları tespit etmekdir. Bu yöntemle güven kavramının kurumlar açısından gerçekten zaruri bir kavram olup olmadığına dair bir anlayış geliştirmemiz mümkün olabilecektir. Bu amaçla bu araştırma kapsamında çalışanların yöneticilerine güvenmedikleri bir durumda verecekleri tepkilerin neler olduğu incelenmiştir. Araştırmaya 151 kişi katılmıştır. Sonuç olarak çalışanların genellikle işten ayrılmak ve bilgi paylaşmamak gibi örgüt tarafından istenmeyen davranışlara yönelebilecekleri görülmüştür. Bu bulgu güven esaslı ilişkilerin kuruma fayda sağlayacağı varsayımı ile benzer doğrultudadır. Bununla birlikte katılımcılardan bir kısmı, yöneticilerine güvenmedikleri bir durumda işlerine daha çok sarılacaklarını ya da bu durumun üstesinden gelmek için yapıcı davranışlara yöneleceklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu ise güven yazının genel akışına zıt ve yeni araştırmalara teşvik edecek bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Scholars have examined the association of trust with specific outcomes desired by organizations and its relevant importance and benefits, although it is considered that distrust is more common than trust in workplace. It can be seen that researches mostly focus on the benefits that can be gained with trust rather than consequences of distrust. Trust is accepted to be fragile and sensitive, also hard to define and measure. This study attempts to investigate the consequences of employees’ distrust in manager. With this endeavor it can be revealed whether if trust is vital or not. Data were collected from 151 employees. The results suggest that employees tend to quit or to not share information with their supervisor if they don’t trust him/her. However it is interesting that some participants indicated they would do their best or they would try to overcome this situation with positive manner.

Keywords