KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİN İNCELENMESİ: NG AFYON ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektörü hızlı gelişen sektörlerden biridir. Hızlı gelişmesinin bir sonucu olarak rakipleride artmaktadır. Stratejik yönetim, rekabet koşullarında konaklama işletmelerine iç ve dış çevresini analiz etme imkanı sunmaktadır. Değişen koşullar nedeniyle sürekli stratejilerini kontrol etmek veya değiştirmek durumunda kalabilmektedirler. Bu nedenle stratejik yönetim konaklama işletmeleri için bir sistem haline gelmektedir. Sistemde başarılı olunabilmesi için dengeli ve uyumlu çalışma gereklidir. Konaklama işletmelerinde stratejik yönetim süreci ile ilgili fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu amaçla NG Afyon konaklama işletmesinde stratejik yönetim süreci anketi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, NG Afyon otelinin stratejik yönetim sürecini başarılı şekilde yürüttüğü görülmüştür. Stratejiler izlenmekte, değerlendirilmekte ve gerekli düzeltmelerin yapıldığı görülmektedir. Stratejik yönetim süreci ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The tourism sector is one of the fast-growing sector. The rapid development as a result of increasing competition. Accommodation businesses in competitive strategic management internal and external environment analyzing the offers. For this reason, strategic management is becoming a system for accommodation management. In order to be successful in the system balanced and harmonious work is required. Accommodation in work related to the strategic management process. For this purpose, a survey was applied to NG Afyon accommodation establishments in the strategic management process. As a result of the research, the NG Afyon hotel was seen to successfully carry out the strategic management process. Strategies are being monitored, assessed and necessary arrangements made. Some suggestions have been made about the strategic management process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics