ESERİN KAMUSAL MÜLKİYET HAKKI
RIGHT OF PUBLIC OWNERSHIP OF THE WORK

Author : Derviş ERGUN
Number of pages : 182-189

Abstract

Kamusallık, kamusal alan veya kamuoyu gibi kavramların birbirine dayalı anlamlarını sanat eseri ve kamuoyu ilişkisi dikkate alındığında, açıklanmaya muhtaç olduğu görülür. Kamusal alan, kamusallık sorununun toplum tarafından aşılmasıyla; sosyal veya siyasal bir hak arama, müzakere edebilme, kuvvetler ayrılığında bir denge unsuru, tasada ve sevinçte çeşitli aktiviteleri yapabilme vb. gibi eylemleri düzenleyen hukuk ve demokrasi ilkesi olarak kabul edilir. Toplumun tarihi süreçte gelişerek elde ettiği bir arada yaşama kültürü ve sürdürülürlük ilkesi, kamuoyu denilen denge unsurunu doğurmuştur. Bu örgütsüz hakemlik müessesi, sadece kamusal alan olarak sınırlandırılmış alanları denetler ve düzenler düşüncesini aşan bir durumdur. Kamuoyunun denetlediği alan yaşamın bütününü kapsar. Açık ve ya kapalı mekanlara konulacak sanat eserinin kamuoyu ile toplumsal bir bağ kurması kamusallık adına beklenir. Kamusallık değeri taşıyan eser; bir kahramanlık destanı, bir aşk öyküsü ve ya hüzünlü bir yok oluşu ya da sadece soyut bir anlatımı ifade edebilir. Bu eserlerin varlığı ve ya yokluğu sadece siyasi ve ya bir otoritenin yetkisine bırakılamaz bu karar daha çok kamuoyunu ilgilendirir.

Keywords

Kamusallık, Kamuoyu, Kamusalalan, Kamusal Eser

Read: 632

Download: 222