İŞ YERLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL AKTİVİTELERİN MOTİVASYON VE VERİMLİLİĞE YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2017-43
Number of pages: 561-579
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada gerek dünyada gerekse ülkemizde her geçen gün önemi artan sosyal aktivitelerin iş hayatında motivasyon ve verimliliğe yansımaları incelenmiştir. Artık işletme boyutunu da aşarak ülkeler boyutunda ele alınan konuların başında verimlilik, motivasyon ve insan kaynaklarına rasyonel yaklaşım konusu işlenmektedir. Günümüzde işletmeler insan kaynaklarına daha fazla önem vermeye başlamışlar, “önce insan” kavramından hareketle çalışanları ile daha yakından ilgilenilerek çalışanlarına önemli olduklarını hissettirmeye özen göstermeye başlamışlardır. Çalışanların daha verimli çalışmalarını sağlamak, iş hayatının günlük akışı sırasında yaşanan stres ve sorunları azaltmanın en iyi yöntemlerinden biri de iş yerinde gerçekleştirilen sosyal aktivitelerdir. Bu noktadan hareketle, işyerlerinde gerçekleştirilen sosyal aktiviteler olumlu ve olumsuz etkileri ile incelenerek mercek altına alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, both our country and the world need every day growing importance of social activities in business motivation and productivity implications were examined. Now one of the issues discussed in the country's size beyond the size of business productivity, motivation and processed rational approach to human resource issues. Today, businesses have started to give more importance to human resources, "people first" concept more closely with the workers movement have begun to pay attention to feel that they are important to interested with employees. Ensure more efficient work of the employees, one of the best ways of reducing stress and problems experienced during the daily course of business are the activities carried out social work. From this point on, social activities carried out in the workplace is scrutinized by examining the positive and negative effects.

Keywords