TÜRKİYEDE FAALİYET GÖSTEREN MÜSLÜMAN DOSTU KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON MUSLIM-FRIENDLY ACCOMMODATION OPERATIONS IN TURKEY

Author : Mehmet BOYRAZ -- Asilhan Semih MUTLUÇ - Hatice DİKMEN
Number of pages : 371-391

Abstract

Son yıllarda turizm işletmeleri arasında doğrudan muhafazakâr misafirlere odaklanan konaklama işletmelerinde artış görülmektedir. Bu çalışma Müslüman dostu konaklama işletmelerinin (MÜDOKİ) Türkiye’deki mevcut potansiyel durumunun ortaya konulmasını içermektedir. Araştırma kapsamında; Türkiye’deki faaliyet gösteren Müslüman dostu konaklama işletmelerinin farklı parametrelere göre sayılarının, bölge ve şehirlere göre konumlarının, sundukları ürün ve hizmet kapsamlarının, karakteristik özellikleri ile sınıflandırılma türlerini ve dağılımlarının ortaya koyulması hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenine dair resmi bir istatistik olmamasından dolayı bu tesisleri tespit etmek amacıyla konuyla ilgili anahtar kelime havuzu oluşturulmuştur. Bu kelimeler vasıtasıyla internet üzerinde detaylı bir araştırma yapılarak bu konseptteki tesisler hakkında bilgi içeren blog, forum, seyahat acentaları ve online satış kanallarında oluşan 40 farklı web sitesi tespit edilmiştir. Bu web siteler aracılığı ile veriler toplanmış ve Müslüman dostu ürün ve hizmet verme ihtimali olan işletme sayısı 251 olarak belirlenmiştir. Bölge olarak en fazla MÜDOKİ 61 adet ile Ege Bölge'sinde yer alırken il olarak en fazla otel 41 adet ile Antalya'da yer almaktadır. MÜDOKİ’nin 10 tanesi 5 farklı uluslararası otel zincirine ait iken 30 tanesi 12 farklı ulusal otel zincirine ait otellerden oluşmaktadır. Grup ve zincir otellerin dışında kalan 169 otel ise bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. MÜDOKİ’nin yaklaşık% 34'ü (71) sezonluk olarak, % 66'sı (138) tam zamanlı olarak 12 ay boyunca açık bulunmakta ve %31,58’ini (66) termal oteller oluştururken %25,38’i (53) resort otellerdir. Müslüman dostu konaklama işletmelerinde birtakım hizmetler ve sunulan ürünler birçok işletmede ortak olarak yer alırken bazı Müslüman dostu uygulamalarının ise yalnızca işletme nezdinde özgün birer hizmet sunumu olarak benimsendiği tespit edilmiştir.

Keywords

Turizm, Helal Turizm, Helal Otel, Müslüman Dostu Oteller, Müslüman Dostu Konaklama İşletmeleri

Read: 639

Download: 227