YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN JANDARMA HİZMETLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON APPLICABILITY OF PERFORMANCE EVALUATION METHODS ON GENDARMERIE SERVICES IN THE PERSPEC-TIVE OF NEW PUBLIC MANAGEMENT

Author : Haydar PEKDOĞAN
Number of pages : 300-308

Abstract

İç güvenlik hizmetleri yeni kamu yönetimi sürecinde sivil toplumun inşası için hayati öneme sahip olup, performans yönetim süreci de bunun en önemli bileşenlerinden birisidir. Genel olarak performans yönetimi kamu kurumlarında, kamusal kaynakların etkin kullanımı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik kavramları ile yakından ilişkilidir. Bu araştırmada, performans ölçüm yöntemlerinin iç güvenlik hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan jandarma teşkilatında uygunluğunun araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 2015 yılında Ağrı, Ankara ve İstanbul’da Jandarma teşkilatında görev yapan 36 yöneticinin performans ölçüm yöntemleri üzerindeki görüşleri alınarak, performans değerlendirmedeki uygunlukları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre iç güvenlik hizmetlerinde jandarma teşkilatında performans değerlendirmenin mesleki ve görev dışı performans değerlendirme şeklinde ele alınmasının daha doğru olduğu saptanmıştır. Mesleki performansın değerlendirilmesinde kritik olaylar yöntemi ve 360 derece performans yönetimi en uygun iki yöntem olurken; görev dışı performans değerlendirmesinde ise davranış odaklı performans değerlendirme yöntemleri daha fazla uygulanabilir görülmektedir.

Keywords

Jandarma, Yeni kamu yönetimi, İç güvenlik, Performans yönetimi

Read:565

Download: 186