YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN JANDARMA HİZMETLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-41
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 300-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İç güvenlik hizmetleri yeni kamu yönetimi sürecinde sivil toplumun inşası için hayati öneme sahip olup, performans yönetim süreci de bunun en önemli bileşenlerinden birisidir. Genel olarak performans yönetimi kamu kurumlarında, kamusal kaynakların etkin kullanımı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik kavramları ile yakından ilişkilidir. Bu araştırmada, performans ölçüm yöntemlerinin iç güvenlik hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan jandarma teşkilatında uygunluğunun araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 2015 yılında Ağrı, Ankara ve İstanbul’da Jandarma teşkilatında görev yapan 36 yöneticinin performans ölçüm yöntemleri üzerindeki görüşleri alınarak, performans değerlendirmedeki uygunlukları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre iç güvenlik hizmetlerinde jandarma teşkilatında performans değerlendirmenin mesleki ve görev dışı performans değerlendirme şeklinde ele alınmasının daha doğru olduğu saptanmıştır. Mesleki performansın değerlendirilmesinde kritik olaylar yöntemi ve 360 derece performans yönetimi en uygun iki yöntem olurken; görev dışı performans değerlendirmesinde ise davranış odaklı performans değerlendirme yöntemleri daha fazla uygulanabilir görülmektedir.

Keywords

Abstract

Homeland security services have vital importance on formation of demilitarized society in new public management process, and performance management is one of the most important components of this process. In general, performance management at public organizations closely related with effectively using of public sources, transparency and accountability. In this research, it was aimed to evaluate applicability of performance measuring methods with gendarmerie organization which consist an important part of homeland security services. In the research, 36 managers working at Ağrı, Ankara and İstanbul Gendarmerie organizations in 2015 were asked for opinions on performance evaluation methods and their conformation levels were examined. According to results of the study, it was found that it is more suitable to measure performance in gendarmerie as vocational and non-vocational performances. Critic events method and 360 degree performance management were the most suitable methods for vocational performance evaluation, whereas behavior focused performance evaluation methods were more applicable for measuring non-vocational performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics