BİNGÖL İLİ ARAZİ KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN CORINE SİSTEMİNE GÖRE ANALİZİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIM ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 162-181
Year-Number: 2017-41

Abstract

Sürdürülebilir arazi kullanımı, mevcut arazi kullanım özelliklerinin geçirmiş olduğu zamansal değişim tespit edilerek sağlanabilir. CORINE sistemi arazi kullanım özelliklerinin tespitinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada Bingöl İli'nin arazi kullanım özellikleri CORINE (2000-2012) sistemine göre analiz edilmiş bunun neticesinde de il geneli için sürdürülebilir arazi kullanım olanakları tespit edilmiştir. Bingöl İli'nde en yaygın arazi kullanım sınıfını üçüncü düzeydeki doğal çayır alanları oluşturmaktadır. İlde en dikkat çekici değişim ise devamlı olmayan şehir yapısı ile devamlı şehir yapısı sınıfları arasında olmuştur. Son yıllarda hızlı bir gelişim sürecine girmiş olan ilde en önemli sorunlarından biri yanlış arazi kullanımıdır. Coğrafi potansiyelin uygunluğu doğrultusunda değerlendirildiğinde il toprakları en fazla hayvansal üretim, daha sonra ormana dayalı üretim, en az da bitkisel üretim için uygun fiziki ortam koşullarına sahiptir.

Keywords

Abstract

Sustainable land use can be achieved by detecting the temporal change over which the current land use properties have been experienced. The CORINE system is one of the most commonly used methods for determining land use properties. In this study, the land use properties of Bingöl Province were analyzed according to the CORINE (2000-2012) system and the possibilities of sustainable land use for the province were determined. In Bingol Province, the most common land use class is natural meadow areas on the third level. The most striking change has been between continuous urban class and discontinuous urban class on the province. One of the most important problems on the province, which has entered a rapid development process in recent years, is the wrong land use. When assessed in terms of geographical potential, provincial lands have the most favorable physical conditions for animal production, then forest-based production and at least vegetable production.

Keywords