İÇ PAYDAŞ KURUMSAL İMAJ ALGISI: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
THE CORPORATE IMAGE PERCEPTION OF INTERNAL STAKEHOLDER: IN THE SAMPLE MINISTRY OF EDUCATION

Author : Salih GÜRBÜZ
Number of pages : 280-299

Abstract

Bir farklılaşma göstergesi olan kurumsal imaj kâr amacı güden kurumlar ve kâr amacı gütmeyen kurumlar ile kamu kurumları açısından önemlidir. Bu manada kamu hizmeti sunan bakanlıkların kurumsal imajları da kamusu açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada ülkemizin en önemli bakanlıklarından biri olan Milli Eğitim Bakanlığının Konya ili merkez ilçelerinde çalışan öğretmenlerin gözünde bakanlığın kurumsal imajının nasıl olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, 627 katılımcıya yöneltilen anket formları ile elde edilmiştir. Sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığının imajının genel olarak olumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının iletişim ve kalite faktörleri çerçevesinde katılımcılara yöneltilen maddelerin dikkat çektiği hususları önemsemesi ve bu alanlarda çalışmalar yaparak kurumsal imajını daha da iyi hale getirmesi önerilmiştir.

Keywords

İmaj, Kurumsal İmaj, Milli Eğitim Bakanlığı, Halkla İlişkiler, Konya.

Read:584

Download: 199