ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ DERSİ’NİN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-41
Number of pages: 152-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma lisans hemşirelik programında yer alan Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi (KTİY) dersinin öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerilerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Tek gruplu ön test-son test tasarım olarak yapılmış yarı-deneysel tipte olan araştırma, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bir ilimizde bulunan devlet üniversitesine bağlı sağlık yüksekokulunda 2012-2013 yılında birinci sınıfta eğitim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 90 öğrenci ile yapıldı. Veriler, kişisel bilgi formu, İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Problem Çözme Envanterinin (PÇE) ders öncesi ve sonrasında uygulanması ile toplandı. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, t Test ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi dersinden sonra, iletişim becerilerini değerlendirme ölçeği ve problem çözme envanterinin puanları artmış ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01). Çalışmada Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi dersinin, öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkilediği ve farkındalık kazandırdığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The research was made to determine the effects of Self Knowledge and Communication Management course in the undergraduate nursing program on the students’ problem solving and communication skills. This was a semi-experimental study including pre test-post test design with a single group. The study was conducted with 90 students who agreed to participate in the research and who were in class one in 2012-2013 academic years at the health school of a state university in the Eastern Mediterranean Region. The data was collected by administrating the personal information form, the scale of Problem Solving Inventory and Communication Skills Evaluation before and after the course. Numbers, percentage, t Test and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data. After Self Knowledge and Communication Management course, the average scores of problem solving inventory and communication skills evaluation scale increased statistically significantly (p<0.01). In research it was found Self Knowledge and Communication Management course affected students’ problem solving and communication skills positively and provided them awareness.

Keywords