TUZLA ŞER’İYYE MAHKEMELERİNDE GEÇEN DAVALARIN YAPILARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ
Number of pages: 339-345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tuzla şer’iyye sicilinde geçen davaların konuları farklı olsa da yapıları bakımından birbirlerine benzer özellikler taşıdığı görülmektedir. Bir davaya başlanırken kullanılan ifadeler, başka bir davanın da başlangıç ifadesiyle hemen hemen aynı ifadeler olması bakımından önemlidir. Yine bir dava içerisinde kullanılmış olan kalıplaşmış hukuki terimler ve cümleler, diğer davalarla baştan sona büyük benzerlikler göstermektedir. Makalenin birinci bölümünde şer’iyye mahkemelerinde görülmüş olan davaları konuları bakımından sınıflandırılmış ve her konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise davalarda geçen kalıplaşmış hukuki terimler açıklamalarıyla birlikte verilmiş, sonrasında bu verilen hukuki terim ve cümleler tablo içerisinde gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

Although the cases in the Tuzla sharia register are different, it seems that they have similar characteristics in terms of their structures. The expressions used when starting a case are important in that another case is almost identical to the initial expression. Again, stereotyped legal terms and phrases used in a case show great similarities from the beginning to the end with other cases. In the first part of the article, the cases in the sharia courts were classified in terms of themes and explanations on each topic were given. In the second part The legal terms and phrases given in the table are shown in the table.

Keywords