KAMU HARCAMALARINDA MALİ VE HUKUKİ BOYUTLAR: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Number of pages: 168-180
Year-Number: 2017-40

Abstract

Günümüzde ülkelerin mali politikaları genellikle kalkınma ve refah düzeyini yükseltme amaçlı olmakta ve eğitim, sağlık, çevre, milli savunma, alt yapı şeklinde çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Siyasal süreçlerdeki değişiklik ve demografik artışlar nedeniyle kamu harcamaları gün geçtikçe daha ağır işleyen bir yapıya bürünmüştür. Gün geçtikçe olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaya başlayan kamu harcamalarındaki artış olgusu, kamu mali yönetiminin yerinde kullanılmayan, etkinliği bulunmayan ve verimlilik olarak düşük seviyelerde bulunan harcamaların ortaya çıkmaması düşüncesiyle koruma altına alınmasını gerektirmiştir. Kamu mali yönetiminin korunması ise kamu harcamalarında verimliliğin ve etkinliğin artırılmasını gerektirmektedir. Çalışmada teorik bilgiler verilerek kamu harcamalarına giriş yapılırken, denetim ve denetimin kamu harcamaları üzerindeki etkinlik ve verimliliğine yönelik dışsallıklar tanımlanmakta ve kamu harcamalarındaki etkinlik ve verimlilik metotlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, kamu harcamaları ve kapsamı incelenmiştir. Kamu harcamalarının etkinliği ve verimliliği ikinci bölümde tahlil edilmiştir. Üçüncü bölümde ise, denetim ve denetimin kamu harcamalarının etkinliği ve verimliliği üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Dördüncü ve son bölümde kamu harcamalarının etkinliği ve verimliliği üzerine yapılan çalışmalar ve bizim değerlendirmelerimiz ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

At the present day, countries' fical policies generally targets development and to elevate welfare level. Countries' fiscal policies are broke down into education, health, environment, national defense and infrastructure. By the day, public expenditures have been bulky because of changes in political processes and demographical increases. For this reason, public financial management is required to protection against waste and inefficiency because of negative externalities caused by increase in public expenditures. Increase in efficiency and effectiveness in public expenditures is required to protect public financial management, The current study aimed to analyse efficiency and effectiveness method on public expenditures while introducing to public expenditures with therotical informations and defining externalities of auditing and its properties about effecftiveness and efficiency on public expenditures, On the first part of the study, public expenditures and their scope has been analysed. Effectiveness and efficiency of public expenditures has been studied on the second part of the study. On the third part of the study. auditing and its effect over effectiveness and efficiency of public expenditures has been evaluated. On the last and fourth part, studies and our evaluation about effectivity and efficiency of public expenditures has been handled.

Keywords