TAKIYYE KAVRAMININ DİNİ VE PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 153-167
Year-Number: 2017-40

Abstract

Psikolojik yapısında korku duygusunu taşıyan insanoğlu maddi ve manevi varlığını korumak için tarih boyunca farklı yöntemler kullanmıştır. Bu yöntemlerden birisinin “takıyye yapmak” olduğu söylenebilir. Ancak bir tür fikri veya inancı gizleme yöntemi olan bu kavramın, tarihsel sürecine bakıldığında, farklı şekil ve amaçla kullanıldığı görülmektedir. Her ne kadar dini ve psikolojik açıdan olumlu dayanaklara sahip olsa da, kötü amaçlar için kullanıldığı da bir vakıadır. Kişi; bu yöntemi, maddi ve manevi varlığını dışardan gelecek her türlü tehlikeye karşı korumak için kullandığında dini ve psikolojik açıdan faydalı sonuçlar elde edebilirken; sadece kendisinin veya bağlı olduğu bir zümrenin çıkarlarını gözetmek için kullandığında ise, geriye dönüşü olmayan olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bu makalede, takıyye kavramının dini ve psikolojik yönü üzerinde durularak, kullanılmasının dinen uygun görülen ve görülmeyen noktaları ele alınmış; buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek psikolojik etkilere değinilmiştir. Son olarak, tartışılan fikirler özetlenmiş ve bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

People who have sense of fear in their psychological structure have used different methods throughout history to protect their material and spiritual existence. It can be said that one of these methods is "doing takiyyah". However, this concept, which is a method of concealing ideas or beliefs, seems to have been used for different forms and purposes in historical process. Although it has positive religious and psychological grounds, it is also a fact that it is used for bad purposes. I

Keywords