TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU DEĞİŞİMİNİN GIDA HARCAMALARI-NA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 142-152
Year-Number: 2017-40

Abstract

Türkiye’de hane halkı tüketim harcamalarının içinde gıda harcamalarının payı oldukça yüksektir. Gıda tüketiminin zorunlu olması, gıda fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi durumunda gıda harcamalarını da etkilemektedir. Bu etki döviz kurundaki değişikliğe bağlı bir etkidir. Aslında çalışmanın amacı da bu iddiayı ispatlamaktır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde döviz kuru değişimi ile gıda harcamaları arasındaki ilişki için 1995-2015 dönemi yıllık veriler kullanılarak Vektor Otoregressif Model (VAR) modeli kurulmuştur. Konu önce teorik boyutta ele alınmış, daha sonra uygulanacak model ile birlikte, modelde yer alan değişkenler kısaca tanımlanarak ekonometrik analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen istatistiksel bulguya göre; İlgili dönem için Türkiye’de döviz kuru ile gıda harcamaları arasında fonksiyonel bir ilişki vardır.

Keywords

Abstract

Food expenditures have a great percentage among the household consumption expenditures in Turkey. The compulsory nature of food consumption affects food expenditures in case of increase and decrease in food prices. This effect depends on the changes in exchange rate. The aim of this study ,in fact, is to prove this claim. In this context, the Vector Autoregressive Model ( VAR) was set by using the annual data for the period 1995-2015, for the relation between the changes in exchange rate and food expenses in Turkish economy. The topic was first handled in theory, later the econometric analysis was done by briefly defining variables in the model along with the model to be used. According to the statistical finding obtained from the analysis, there is a functional relation between exchange rate and food expenses for the related time period in Turkey.

Keywords