ZİYA GÖKALP İLE AMERİKAN EKONOMİ KURUCUSU RİCHARD T. ELY’NİN DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2017-40
Number of pages: 134-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ziya Gökalp Türkiye’nin en büyük fikir adamlarından biri olarak kabul edilir. Gökalp’e göre Türk kültürüne en uygun model milli iktisat modelidir. Gökalp’in eski Türk toplumu yapısına dayanarak geliştirdiği model, servetin bireylerde birikmesine karşıdır. Gökalp’in birey-toplum çıkarları” dengesine dayalı modeli kapitalizme ve sosyalizme karşıdır. Yani, Gökalp ileri sürdüğü model ile Türkiye’ye “3. Yol” önermiştir. Richard T. Ely ise Amerikan Ekonomi kurucularından dindar bir iktisatçıdır. Ely Amerika’da Alman Tarihçi Okulu’nun perspektifinden yayınlar yapmıştır. Amerikan kapitalizminin insanileşmesi için iktisadi ahlak olarak Hıristiyan inanç sisteminin benimsenmesini istemiştir. Gökalp ve Ely aşırı laissez-faire düşüncesine karşı çıkmış, devletin ekonomide önemli bir role sahip olmasını ve ılımlı bir bireyciliğin daha ahlaki olduğunu savunmuşlardır.

Keywords

Abstract

Ziya Gökalp is accepted as one of the greatest thinkers in Turkish history. According to Gökalp, national economy model is the most suitable model for Turkish culture. According to this model, which is related to Turkish social structure, accumulation of wealth in the private hands is undesirable. This model is based on the equilibrium of public and private interests principle, therefore favors neither Capitalism nor Socialism. Gökalp advises Turkey to follow a third path which is neither Capitalism nor Socialism. Richard T. Ely was highly religious economist and an influential person in the foundation of American Economic Association. Ely was making publications according to the perspective of German Historical School in America. He was advocating humanization of Capitalism by applying Christian principles as economic ethics. Both Gökalp and Ely argued against exteme laissez-faire doctrine, supported the role of state in the economy and argued for moderate i

Keywords