ORTAÇAĞ SAVAŞHALI: YÜZYIL SAVALAŞLARI VE SOSYAL VE EKONOMİK SONUÇLARI

Author:

Number of pages: 99-112
Year-Number: 2017-40

Abstract

Bu makale Yüzyıl Savaşları’nın ekonomik ve sosyal neden ve sonuçlarını incelemektedir. Yüzyıl savaşlarının kısa bir tarihsel incelemesinden sonra, savaşların nedenleri tartışılmaktadır. Daha sonra savaşların ekonomik ve sosyal nedenleri değerlendirilmektedir. Feodal unsurlar açık bir şekilde savaşların başlangıcını etkilemiştir. İngiltere’nin deniz gücü ayrıca savaşlarda temel bir rol oynamıştır. İktisadi açıdan savaş hem İngiltere hem de Fransa için birçok problem meydana getirmiştir. Buna bağlı olarak bu iki ülke bu problemlere farklı şekillerde cevap vermek zorunda kalmışlardır. İngiltere vergileri arttırmakta çözümü ararken Fransa parasının değerini düşürmek yoluna gitmiştir. Yüzyıl savaşları aynı zamanda her iki ülkenin de sosyal yapılarını etkilemiştir. Savaşın sonuna doğru bu iki milletin savaş uygulamaları değişmiştir. Teknolojik değişmeler bu değişimi etkilemiştir.

Keywords

Abstract

This article investigates the causes and economic and social consequences of the Hundred Years war. After a brief sketch of the history of the Hundred Years War, I evaluate the evidence of the causes of the war. Then, economic and social consequences of the war are elaborated. Feudal elements clearly affected the start of the war. England’ sea power also played a major role in the war. Economically, the war created many problems both for England and France. Accordingly these two countries had to respond to these problems differently. England resonded by raising taxation and France’s response was to debase the value of the coin. The Hundred Years War also affected the social structure of both countries. Towards the end of the war, the war practice of the nations in question started to change. Technological developments affected to this change.

Keywords