İSLAM FELSEFESİ VE MODERN DÜŞÜNCE ÜZERİNE BİR ANALİZ: MUHAMMED ALEXANDER RUSSELL WEBB ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 248-257
Year-Number: 2017-40

Abstract

Amerika’nın erken döneminde müslüman olan Alexander Russell Webb’in hikayesi yenilerde gündeme gelmeye başlamıştır. Bilinen ilk Amerikalı beyaz müslüman olan Webb’in İslam’ı seçmesinde din üzerine okuyup araştırmalarının etkisi büyüktür. Webb, Amerika’da İslam’ın mesajının duyurulmasında bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ortaya koymuştur. Yaptığı pek çok hizmetlere ragmen kendisini ‘sıradan bir Amerkalı’ olarak görmüştür. Dini inanışını veya İslam’ı kabul edişi konusunda kendisinin ayrıcalık bir yere sahip olduğuna inanmamış aksine ülkesinin insanlarından bir kısmına nazaran daha önce müslüman olan bir kimse olarak addetmiştir. Bu makale Webb’in 25 Kasım 1892’de Haydarabad’da verdiği ve en fazla katılımın olduğu “Philosophical Islam” başlıklı konferansın genel başlıkları ele alınarak hazırlanmıştır. Halkın beğenisini kazandığı bu konferansta Webb ‘felsefe’ kelimesinin asıl manasından ziyade ‘hikmet’ anlamında kullanarak dinin, insanın manevi dünyasında yaptığı değişikliklerden bahsetmektedir. Felsefe olarak Materyalizm’in çıkmazda olduğunu net çizgilerle ortaya koyan Webb, hayata ve ölümden sonrasının sırlarına ışık tutanların sadece Peygamberler olduğunu ve tüm Peygamber’lerin de İslam’ı ve Allah’ın varlığını, birliğini anlatmak için gönderildiklerini beyan eder.

Keywords

Abstract

The story of Alexander Russell Webb, an early American convert to Islam, is only beginning to come to the attention of American Muslims. The first known white American convert to Islam was Web, a middle class Protestant who as inspired to turn to Islam through his reading and studying of the religion. Webb was endlessly committed to Islam and to preaching the message of Islam in America, but he always considered himself a ‘plain American citizen’. He did not see his religion or his acceptance of Islam as extraordinary; he believed that he was able to accept Islam earlier than his fellow countrymen simply because he had the benefit of understanding it sooner. He never saw himself at odds with the American people or culture, and his contemporaries took a keen and kindly interest in Webb and his work. This article focuses on a significant subject which is “Philosophic Islam,” Alexander Russell Webb’s best-attended Indian lecture, was delivered in Hyderabad on November 25, 1892. Webb used the term “philosophy” generically here and elsewhere for the wisdom implicit in a religion’s inner teaching, and not in reference to classical philosophy. Philosophic Islam, for Webb, referred to certain aspects of the Islamic scriptural teaching, especially its insistence that nature bears witness to God’s perfection.

Keywords