ERMENİ DEVRİMCİLERİNE KARŞI HAKLININ SAVUNULMASI: MUHAMMED A.R. WEBB ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : History
Number of pages: 497-516
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu’da meydana gelen Ermeni isyanlarının oluşum sürecine katkı yapan dış etkenlerden birisi de ABD’dir. ABD 19. yüzyıldan beri, Osmanlı topraklarında kendisi için çıkar alanları meydana getirmek için iki önemli araçtan yararlanmıştı: ticaret ve misyonerlik faaliyetleri. American misyonerlerinin 19. yüzyılın sonlarında başlayan Ermeni isyanlarını ABD’de bir propaganda malzemesi olarak kullanarak para toplamaları bu ülkede Osmanlı Devleti’ne karşı bir kamuoyu oluşmasına neden olmuştur. Ermeni Komiteleri’nin yaptıkları her türlü karışıklık hareketleri, Osmanlı Devleti içerisindeki misyonerler tarafından desteklenmiştir. Bu makalede New York’un Hudson kasabasında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde İslam karşıtı ortaya çıkan fikir ve düşüncelere karşı mücadele veren Muhammed Alexander Russell Webb (1846-1916) tarafından kaleme alınan Ermeni ve Türkler arasındaki problemleri 1895 yılında Müslüman bakış açısıyla değerlendirdiği iki ikitapçık üzerinedir. Bundan dolayı Webb, II. Abdülhamid tarafından New York’un Fahri Başkonsolosluğuna getirilerek taltif edilmiştir. Webb, A Few Facts about Turkey under the Reign of Abdul Hamid II and The Armenian Troubles ve Where the Responsibility Lies başlıklı Osmanlı Devletini destekleyen iki kitapçık yayınlamıştır.

Keywords

Abstract

The United States of America has been one of the external factors in the emergence of Armenian uprisings in Anatolia. Since the beginning of the nineteen century, the US had tried to utilize two instruments for constituting its interest in the Ottoman territories: trade and missionary activities. Missionaries used the Armenian uprisings of the late 19th century as a propaganda machine to gather funding in the US and created an anti-Ottoman public opinion. All kinds of the chaos actions that were made by Armenian Committees were supported by all of the missionaries in Ottoman Empire. This article argues that Muhammad Alexander Russell Webb (1846-1916) who was born in Hudson, New York, a white Muslim convert who challenged the prevailing anti-Islamic sentiments of his time and wrote two booklets about the Armenian and Turkish conflicts from a Muslim point of view in 1895. Therefore, he appointed the Honorary Turkish Consul in New York by Sultan Abdul Hamid II. The pro-Turkish booklets A Few Facts about Turkey under the Reign of Abdul Hamid II and The Armenian Troubles and Where the Responsibility Lies were published anonymously.

Keywords