SİVİL HAVACILIK HİZMETLERİNDE MOTİVASYON ARAÇLARININ İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ,
THE EFFECT OF MOTIVATION TOOLS ON WORK PERFORMANCE IN CIVIL AVIATION SERVICES

Author:

Number of pages : 329-338

Abstract

Sivil havacılık hizmetleri, bireylerin ulaşım hakkının ve güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli görevleri yerine getirmektedir. Dünyada hızla gelişen havacılık sektöründe çalışan bireylerin iş performansları yapılan işin hız ve kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle, çalışanların performansına etki eden faktörlerin incelenmesi, sivil havacılık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması adına önemlidir. Son yıllarda, çalışanların motivasyonu ile iş performansı arasında doğrudan ilişki olduğunu belirten çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Sivil havacılık alanında da verilen hizmetlerdeki kar ve verimlilik önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sivil havacılık sektöründe çalışanların motivasyonuna etki eden faktörlerin değerlendirilmesidir. Bunun için, İstanbul ilinde faaliyet gösteren Atatürk Havalimanın yer hizmetlerinde görev yapan 150 çalışana ulaşılmıştır. Veriler, liderlik çeşitleri, örgütsel çevre, ücret ve gelecek hedeflerinin belirlenmesine yönelik hazırlanmış olan anket yardımıyla toplanmıştır.

Keywords

Abstract

Civil aviation services fulfill a very important task in ensuring the i

Keywords