YEREL MUTFAKLARIN GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 404-415
Year-Number: 2017-40

Abstract

Gastronomi turizmi son zamanlarda giderek gelişmektedir. Bunun birkaç önemli sebebi bulunmakla birlikte, yemeklerin ve yemek kültürünün destinasyonların kültürlerini yansıtmada oldukça ön plana çıktığı görülmektedir. İnsanlar seyahat ettikleri yerlere özgü yemekleri deneyerek farklı lezzetleri tatma fırsatı bulabilmektedir. Gerek bulunduğu coğrafya, gerekse hakim sosyal ve demografi yapısı nedeni ile Sivas mutfağı da kendine has lezzetler barındırmakta ve gelen konuklara sunmaktadır. Bu bağlamda Sivas Mutfağının gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Sivas mutfağı ile ilgili yemeklerin tespit edilmesi ve raporlanması için daha çok ikincil verilerden faydalanılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Sivas’ın zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğu görülmüştür. İlin yiyecek ve içecekleri çok çeşitli olup gelen ziyaretçilere farklı lezzetler tatma imkanı vadetmektedir.

Keywords

Abstract

Gastronomy tourism has been gradually developing in recent times due to a number of important reasons like the role of foods and food culture to reflect the cultures of destinations. People take the opportunity of tasting different foods by trying peculiar foods in places where they travel. With its geography, dominant social and demographic structure; Sivas cuisine also reserves peculiar tastes and presents them to the guests. In this context, this study mainly aims to evaluate the Sivas cuisine within the scope of gastronomy tourism. The study mostly uses secondary data for determining and reporting the foods of the Sivas cuisine. The study has revealed that Sivas has a rich cuisine culture. The province reserves various food & beverages that enable the visitors to taste different flavors.

Keywords