SİYASİ PARTİLERİN DİNİ EĞİTİM POLİTİKALARI

Author:

Year-Number: 2017-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 595-602
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların kalkınması eğitim alanında gerçekleştirdikleri politikalara bağlıdır. Ülkemizde kuruluşundan günümüze kadar geçen dönemde eğitim alanında çeşitli politikalar uygulanmıştır. Bu doğrultuda fırsat eşitliği, teknoloji eğitimi, bilgisayar destekli eğitim, yabancı dil eğitimi, din eğitimi gibi alanlarda politikalar geliştirilmiştir. Ülkemizdeki siyasi partiler, seçim bildirgelerinde eğitim alanında gerçekleştirmeyi planladıkları politikalara yer vermektedir. Biz bu çalışmamızda, siyasi partilerin eğitim politikalarından biri olan din eğitimi konusunu ele alacağız. Bu doğrultuda 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP, CHP, MHP ve HDP partilerinin yayınlamış oldukları bildirgeler temel alınmıştır. Bunun yanında tarihi süreç içerisinde din eğitimi alanında uygulanmaya konulmuş olan politikalara da değinilmiştir. Böylece din eğitimi alanında uygulanmaya konmuş olan politikalar arasındaki benzerlik ve farklılıklara da değinilmiştir.

Keywords

Abstract

They perform in the field of education policy depends on the development of societies. In our country, from its inception to the present various policies in the field of education in the last period. In this respect the equal opportunities technology education computer-aided education foreign language education policies that have been developed in areas such as religious education. In our country political parties plannd to conduct in the field of education policies in the election manifesto. We in this study as one of the education policies of political parties will consider the issue of the last training. In this respect the elections of 7 June 2015 the AKP, CHP, MHP and reported the they published their party base HDP. In addition to the implementation in the field of religious education in the historical process, but also to observance of policies were mentioned. Thus religious education implementation in the field of the similarities and differences between the policies that were mentioned.

Keywords