BİR SİYASAL KÜLTÜR OLARAK HALKIN BELEDİYE YÖNETİMİNE KATILIMI:BEYLİKDÜZÜ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : YEREL YÖNETİMLER
Number of pages: 537-560
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı belediye yönetimine katılım ve siyasal kültür tipleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Halkın karar alım sürecinde ve sonraki aşamalarda üstlendiği rollerin hangi siyasal kültüre özgü olduğu Beylikdüzü özelinde yapılan alan araştırmasıyla belirlenmiştir. Araştırma rastgele örneklem yöntemine göre seçilen ve Beylikdüzü İlçesi’nde yaşayan 390 kişiyle ile büyük çoğunluğu yüz yüze görüşme tekniği ile aşamalı anket formu doldurularak gerçekleştirilmiştir. Ankette yer alan önerme ve sorular akademik literatürde yer alan çalışmalardan yararlanılarak anket formuna eklenmiştir. Toplanan veriler SPSS programından yararlanarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda Beylikdüzü halkının katılımcı siyasal kültüre özgü niteliklere sahip olduğuna ulaşılmıştır. Yöre halkı tarafından yalnızca seçimlere katılımın yeterli görülmediği, mevcut katılım yöntemlerine alternatif, yeni katılım yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to demonstrate the relationship between participation in municipal administration and types of political culture. The political culture specific to the role of the public in the decision-making process and at the later stages was determined by field research conducted in Beylikdüzü. The survey was conducted with 390 people who were selected according to the random sampling method and who live in Beylikdüzü District, and the majority of them were completed by filling in a step-by-step questionnaire with face-to-face interview technique. The propositions and questions in the questionnaire have been added to the questionnaire using the studies in the academic literature. The collected data were analyzed using the SPSS program. As a result of the analyzes, the Beylikdüzü people were found to have participatory political cultural specific qualities. It has been determined by the local people that participation in elections is not enough and new participation methods should be developed instead of existing participation methods.

Keywords