KAN – KAPÇIKAY DESTANINI DİĞER DESTANLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER

Author :  

Year-Number: 2017-41
Language : null
Konu : HALK BİLİMİ
Number of pages: 255-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kan-Kapçıkay destanı yapısı bakımından diğer geleneksel Türk Destanlarına benzese de içeriği bakımından diğer destanlarla arasında farklılıklar görülmektedir. Türk destanlarında alışıla gelmiş birincil tip kahramanlardan farklı olarak karşımıza çıkan Kan-Kapçıkay Destanı’nın diğer Türk Destanları’nın aksine, halkı için mücadele eden kahraman tipi olmayıp, kendi şahsi mücadelesinin konu edildiği bir destan olmasıyla diğer destanlardan ayrılır. Diğer destanlarda görülen kahramanlar ve kahramanlara ait özellikler (olağanüstü doğum, hızlı büyüme, diğer çocuklardan farklı olması, kendini ispat edip bir isim alma, halkına liderlik yapma, savaşlar kazanma vs.) bu destanda görülmez. Destan kahramanı olan Kan-Kapçıkay destanda yetişkin bir kişi olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar Kan-Kapçıkay destan kahramanı diğer destan kahramanlarından farklı olsa da destanda kullanılan motifler geleneksel Türk Destanları’nda geçen motiflere benzerlik göstermektedir (hayvan motifi, büyü motifi, ad koyma motifi, vs.).

Keywords

Abstract

Although it is similar to other traditional Turkish epics in terms of Kan-Kapçıkay epic structure, there are differences in terms of content with other epics. Unlike other Turkish epics of Kan-Kapçıkay Destiny, which is different from the primary type heroes used in Turkish epics, it is not a hero type fighting for the people but it is separated from other epics as it is an epic sub-ject of own personal struggle. The characteristics of heroes and heroes seen in other epics (extraordinary birth, rapid growth, different from other children, proving oneself and getting a name, leading the people, winning wars, etc.) are not seen in this destiny. Kan-Kapchıkay, the epic hero, emerges as a grown-up person. Although the Kan-Kapchıkay epic hero is different from other epic heroes, the motifs used in the destiny are similar to the motifs in traditional Turkish epics (animal motif, magic motif, naming motif, etc.).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics