KOŞUL BAĞLAÇLARININ ZAMANSAL KULLANIMI - JAPONCA / TÜRKÇE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Japonca, Dilbilim, Edimbilim
Number of pages: 291-300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Japoncadaki koşul bağlaçlarının kullanımı Japonca eğitimi ve dilbilgisi açısından oldukça önemli konulardan biri olarak uzun yıllar pek çok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Japoncada koşul ifadelerinde kullanılan ve birbirine benzeyen dört koşul bağlacı bulunmaktadır. Bunlar “-ba,-tara, -to” ve “ -nara” dır. Bu bağlaçların Japoncada hem koşul önermeleri ifade etmede hem de bazı cümlelerde zamansal ifadeleri karşı tarafa aktarma işlevlerinin olduğu görülmüştür. Çalışmamızda öncelikle, koşul işlevine sahip olan cümleler Temel Koşu Cümlesi olarak tayin edilmiştir. Ancak bu bağlaçların temel işlevleri dışında da bir takım görevlerinin olduğu görüldüğünden bu tür durumlarda kullanıldıkları cümleler ise Temel İşlev Dışı Koşul Cümlesi olarak adlandırılmıştır. Japoncada bu bağlaçlar her ne kadar koşul bağlacı olarak değerlendirilseler de, kullanıldıkları bağlam ve duruma göre Türkçeye koşul ifadesi yerine zaman ifadesi şeklinde çevrildiği durumlar mevcuttur. Özellikle yan cümledeki önerme, meydana gelmesi kesin olan bir durumun ifadesi ise, bu tür cümleleri koşul ifadesi yerine zaman ifadesi ile Türkçeye çevirmemiz daha uygun olacaktır. Çalışmada, Japoncadaki bu 4 koşul bağlacının hangi durumlarda, Türkçeye zaman ifadesi olarak çevrilmesi gerektiği konusu ele alınarak irdelenmiş ve Japoncadaki koşul bağlaçlarının koşul işlevi dışında bulunan zaman bildirme işlevi gün yüzüne çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

The use of conditional conjuncts in Japanese has attracted attention for many years, as one of the most important issues in Japanese education and grammar. In Japanese there are four conditional conjunctions which are very similar to each other. These are "-ba, -tara, -to" and "-nara". It is seen that these conjunctions are commonly used to express Japanese conditional propositions. However it is discovered that these conjunctions are also used to express time expressions in some cases. In our study, firstly the sentences that these conjunctions used are

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics