1950 DEMİRCİ YANGINI

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 456-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Demirci, kuzeyinde Balıkesir, doğusunda Selendi, güneyinde Kula ve batısında ise Gördes kazasının bulunduğu önemli bir ilçedir. Ege’nin bu güzide ilçesi 25 Ağustos 1950 tarihinde çıkan büyük bir yangınla deyim yerindeyse yanıp kül olmuştur. Felakette yüzlerce ev ve iş yeri yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. 1722 kişi açıkta kalmış ve 6’sı ağır olmak üzere 42 kişi de hafif yaralanmıştır. Felaketin maliyeti 6 milyon lirayı bulmuştur. Bölge halkının tarihinde görmediği böylesi büyük bir yangın karşısında insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Yangın sonrasında dönemin Demokrat Parti Hükümeti ilçeyi tekrardan ihya edebilmek amacıyla gerekli yardımları yapmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından birisi olan Demirci yangınının ardından bölge insanı bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan uzun müddet bu elim olayı hafızasından silememiştir.

Keywords

Abstract

Demirci is bordered by Balıkesir in the north, Selendi the east, Kula sub-district in the south and Gördes in the west. This small pretty district of Aegea was burnt to the ground due to a conflagration on August 25, 1950. The local people were at a loss as they had not experienced such a great fire before. As a result of the disaster, hundreds of homes and businesses became unusable. 1722 people were displaced; 42 people were injured, 6 of them being heavily injured. The disaster costed 6 million liras. After the fire, Democrat Party Government issued an order to revive and relieve the district. The local people tried to pick up the pieces but have not forgot the Demirci fire, one of the greatest fires of the Republican era.

Keywords


 • Adamaz, Kadir, (2012), XVI. Yüzyılda Demirci Kazası, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Manisa.

 • Alan, Süleyman, (2014), Demirci Kazası Şehir Nahiyesi Temettuat Defterleri, Celal Bayar Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

 • Ayar, Talip, (2014), “Arşiv Belgelerinde Mudurnu Yangınları (1888-1906)” AİBÜ Sosyal Bilim- ler Enstitüsü Dergisi, C. 14 (2), s. 303-325.

 • Çakmak, Biray, (2011), “Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Afet Yönetimi: Büyük UşakYangını”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz (15), s. 63-90.

 • Demir, Merve, (2014), Demirci Kazası Karataş Nahiyesi Temettuat Defterleri, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

 • Erkul, Hanefi, (2010), TD. 544 No’lu Saruhan Evkaf Defterine Göre Manisa Vakıfları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

 • Gökmen, Ertan, (2000), Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Demirci Kazası, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

 • Oğuz, İsmail, (2013), “20. Yüzyıl Başlarında Demirci’de Gayrimüslim Nüfus”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 3, s. 218-236.

 • Sonyıldırım, Şahin, (2007), 17. Yüzyılın ilk Yarısında Manisa, Ankara Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

 • Yıldız, Kenan, (2012), 1660 İstanbul Yangının Sosyo-Ekonomik Tahlili, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics