YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİNDE SİVİLLEŞME: JANDARMA HİZMETLERİNİN SİVİLLEŞMESİNDE SWOT ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 447-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern toplumun inşası olarak görülen sivil toplum sürecinde, güvenlik hizmetlerinin sağlanması ve özellikle iç güvenlik hizmetlerinin sivilleşmesi konuları önem kazanmıştır. Bu araştırmada, jandarma teşkilatının sivilleşme düzeyinin akademisyen ve alan uzmanlarının görüşleri çerçevesinde incelenmesi ve fayda-maliyet analizinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada bu bağlamda konuyla ilgili 2015 yılında Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde görevli altı subay ve çeşitli üniversitelerde kamu yönetimi alanında görevli altı akademisyen ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırmada bu çerçevede jandarma teşkilatının sivilleşme sürecinin SWOT Analiziyle incelenmesi sağlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tüm akademisyenlerin ortak fikri daha sivil bir jandarma teşkilatının gerekli olduğu ve uygulama açısından sorunların aşılabileceği yönündedir. Akademisyenlere göre iç güvenlik hizmetlerinin sivilleşmesi bir gereksim değil, bir zorunluluktur. Öte yandan jandarma teşkilatında görevli subaylara göre ise jandarma teşkilatının mevcut sisteminde sivilleşme mümkün olmayıp, çok ciddi yapısal reformlar gerekmektedir. Gerek akademisyenlerin, gerekse subayların ortak fikri ise bu konuda akademi-teşkilat işbirliğine ihtiyaç olduğu ve bu alanda yeterli işbirliğinin yapılmadığı yönündedir.

Keywords

Abstract

In the process of demilitarization which is seen as formation of modern society, providing security services and especially demilitarization of homeland security issues have become important. In this research, it was aimed to analyze demilitarization level of gendarmerie organization and to perform cost benefit analysis according to academician and professional opinions perspective. In this frame, deep interviews were performed with six military officers working at Ağrı City General Gendarmerie Command and six academicians working at different universities at public management departments in the research. In this perspective, it was provided to examine demilitarization process of gendarmerie organization by using SWOT analysis. According to results of the study, all academicians shared opinion was that more demilitarized gendarmerie organization is a necessity, and problems may be solved at application perspective. According to academicians, demilitarization of homeland security services is not a necessity, it is compulsory. On the other hand, military officers argued that it is impossible to demilitarization of gendarmerie organization with current structure, and serious structural reforms are needed. Both academicians and military officers argued that there is a need for cooperation of academy-organization, and there is a lack of cooperation in this field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics