ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİĞE İLGİ DUYMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 90-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilerin topluma ve ekonomiye yapmış oldukları katkı göz önüne alındığında, girişimci birey sayısının artmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Girişimci sayısının artması, toplumda genç bireylerin girişimciliğe ilgi duyması ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilgi duymaları ile ilişkili olabilecek faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, biri devlet diğeri vakıf üniversitesi olmak üzere iki farklı üniversitede eğitim gören 671 öğrenciden toplanan verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda iş yaşamında özgürlük isteyenler ile girişimcilikle bireysel ve sosyal avantajlar elde edeceğini düşünenlerin girişimciliğe daha çok ilgi duyduğu görülmüştür. Ayrıca iktisadi ve idari bilimler fakültesinde okuyan öğrenciler, mühendislik fakültesi öğrencilerine göre; aile ve arkadaş çevrelerinde girişimci olanlar, olmayanlara göre girişimciliğe daha yüksek ilgili duymaktadırlar. Diğer yandan, girişimci olmak için gereken bireysel niteliklere sahip olmadığını düşünen öğrencilerin girişimciliğe olan ilgisi düşüktür. Cinsiyet, girişimcilikle ilgili risk algısı ve girişimcilerin aşırı iş yükü olduğu yönündeki kaygı değişkenleri ile girişimciliğe ilgi arasında herhangi bir ilişki görülmemiştir.

Keywords

Abstract

Considering the contributions that the entrepreneurs make to society, it is important to increase the number of entrepreneurs. Increase in the number of entrepreneurs is related to the interest of young people in entrepreneurship. In this study, factors related to the university students’ interest in entrepreneurship is investigated based on data collected from 671 students of two universities. It is found that students who want freedom in their work life, and who thinks that entrepreneurship provides i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics