8- 13 YAŞ ARASI BİREYLERDE ESNEKLİK VE DİKEY SIÇRAMA DEĞERLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : hareket eğitimi ve sağlık
Number of pages: 200-209
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmayla, yaşarlı 8-13 yıl arası olan bireylerin esneklik ve dikey sıçrama değerlerinin cinsiyet, yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi ve gövde yağ kütlesi ile ayrıca esnekliğin, dikey sıçrama ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, yaş ortalaması 10,32±1,24 yıl, boy ortalaması 138,01±10,41cm ve vücut ağırlığı ortalaması 32,77±9,02kg olan 66 kadın, 32 erkek olmak üzere toplam 98 kişi dahil edildi. Deneklerin boy, vücut ağırlıkları ve yaşlarıyla birlikte esneklik, dikey sıçrama, vücut yağ yüzdesi (VYY), gövde yağ kütle değerleri belirlendi. Bu verilerin analizinde İndepented T testi ve one-way ANOVA testi kullanıldı. Sonuçta, dikey sıçrama değerlerinin cinsiyet, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, yaş ve gövde yağ kütlesi ile anlamlı ( p<0,01 ) ilişki, vücut yağ yüzdesi ve esneklikle ise anlamlı ilişki (p<0,05) olmadığı belirlendi. Esnekliğin kadınlar lehine anlamlı ( p< 0,01) olduğu, esneklikle yaş ve gövde yağ kütlesi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu ( p<0,05 ), esnekliğin boy, vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi ile (p<0,05) anlamlı ilişki içerisinde olmadığı görüldü.

Keywords

Abstract

This study aims to research the relation of flexibility and vertical jump values with the sex,age,height,body weight,percentage of body fat and body fat proportion in the persons between the age of 8-13.Also, this study aims to research the relation of flexibility with vertical jump.With this purpose , 66 females and 32 males who are in the average age of 10,32±1,24 years , in the average height of 138,01±10,41 cm and in the average weight of 32,77±9,02 kg are included in this study.With height ,body weight and ages of subject persons;flexibility,vertical jump,percentage of body fat and values of body fat proportion are defined.In the analysis of these data,Independent T test and One Way ANOVA test are used. In the result of these tests, it is determined that vertical jump values have a meaningful relation with sex, body height , body weight ,age and body fat proportion (p˂0,01) but it is also established that vertical jump values have no meaningful relation with body fat proportion and flexibility (p˂0,05). It is seen that flexibility is meaningful in favour of females(p˂0,01), there is a negative relation between flexibility and age ,body mass index(p˂0,05).It is also seen that flexibility has no positive or meaningful relation with height ,body weight and percentage of body fat proportion(p˂0,05).

Keywords