SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DERS SEÇİMLERİNDE MUHASEBE DERSİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Muhasebe Eğitimi
Number of pages: 73-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Gazi Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin ders seçimlerinde muhasebe dersi seçimini etkileyen faktörlerin ortaya konulması, ayrıca söz konusu faktörlerin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için, ilgili lisans programında eğitim gören ve muhasebe dersi almış olan öğrencilere anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS for Windows istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin ders seçimlerinde muhasebe dersi seçimini etkileyen faktörler arasında; aile grubunun, daha önce o dersi almış olan öğrenci görüşlerinin, arkadaş grubunun etkili olmadığını düşündükleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to reveal the factors which effects the selection of accounting course by students of IIBF health management in Gazi University and determine whether these factors can be altered by a varity of parameters or not. To achieve this goal, a survey is applied to the master students who took the accounting course in the related department. The data of this survey is analyzed by using SPSS for windows statistics program. At the end of the study, it is observed that students joined this survey believe that family, students who took this course before, and their friends are not effective during the selection of this course.

Keywords