TÜRK HALKI VÜCUDUNU TANIYOR MU? KARABÜK’TE TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Sağlık iletişimi
Number of pages: 189-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Karabük halkının temel sağlık bilgisi düzeyini anlamak üzere yapılan bir araştırmadır. Çevresel koşullar, yeni yaşam biçimleri, sanayileşme ve politik sorunlar sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sağlıkla ilgili bilgilerin anlaşılabilmesi, uygulanabilmesi ve güvenilir bilgiyi ayıklayabilme becerisi sağlık bilgisi ve sağlık okuryazarlığının düzeyine bağlıdır. Bu anlamda sağlık okuryazarlığı toplumun her katmanı için önemli bir olgudur; çünkü hastaların sağlık uzmanlarına sağlık sorunlarını anlatabilme becerisi ve dolayısıyla gerekli tedavi sürecini uygun şekilde sürdürebilme becerisi ile sağlık okuryazarlığı düzeyi birbiriyle ilişkilidir. Araştırma, temel sağlık bilgisine ilişkin iki soru üzerine kurulmuştur: Beş duyu organımız nedir? Mide ve böbrekler vücudumuzun neresindedir? Bu çerçevede rastgele örneklem üzerinden Karabük halkıyla sokak anketi yürütülerek nicel bir araştırma yapılmıştır.

Keywords

Abstract

This study focuses on examining elemental health knowledge level of Turkish citizens in Karabük. It can be said that environmental conditions, new life styles, industrialization and political problems play role in the development of health issues and problems. The understandability, practicality and sorting the reliable information out is mostly related to the level of health knowledge and health literacy. Therefore, health literacy is a necessity for every segment of the society because the level of health literacy and patients’ ability for explaining their health problems to the health care providers, hence going through a convenient treatment process, are bound to each other. The research was grounded on two questions related to elementary health knowledge: What are the five sense organs? Where are stomach and kidneys in our body? Within this context, a quantitative analysis was conducted by street interviews with Karabük citizens in random sampling.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics