KIRIKKALE İLİ AĞIZLARINDA ŞİMDİKİ ZAMAN EKİNİN KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Türk Dili
Number of pages: 256-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçenin tarihi dönemlerinden bu güne kadar şimdiki zaman ekinin gösterdiği gelişim dilbilimcilerin dikkatini çekmiştir. Bu konudaki çalışmalar hem art zamanlı hem de eş zamanlı olarak sürdürülmüştür. Bunun yanı sıra dilbilimcilerin, Çağdaş Türkiye Türkçesi çalışmalarında Anadolu ağızlarının sınıflandırılmasında, kullandıkları ölçütlerden birisi de şimdiki zaman ekinin kullanımıdır. Bu çalışmada ilk önce kaynak taraması yapılmış daha sonra Kırıkkale ili ağızlarından derlenen metinlerde şimdiki zaman ekinin biçim açısından gösterdiği farklılıklar üzerinde durulmuştur. Metinlerde yaygın olarak ortak kullanılan şimdiki zaman ekiyle birlikte farklı biçimde kullanılan şimdiki zaman ekleri de tespit edilmiştir. Hatta bazen bir konuşmacıda birbirinden farklı şimdiki zaman eklerinin kullanıldığı da tespit edilmiştir. İncelememize konu olan Kırıkkale ili ağızlarından derlediğimiz metinlerde şimdiki zaman ekinin on beş farklı şekilde kullanımı etnik kaynaşmaya işaret etmesi açısından dikkat çekicidir.

Keywords

Abstract

From the historical period of Turkic to the present, the development of the present tense suffix has attracted the attention of linguists. The studies in this area have been sustained both synchronously and diachronically. Besides, one of the criteria that the linguists used in classifying the Anatolian dialects in the contemporary Turkish studies is the use of the present tense suffix. In this study, firstly it was reviewed the literature and then emphasized the differences in the shape of the present tense on the texts compiled from the dialects of Kırıkkale province. In addition to the present tense commonly used in texts, the different present tense suffixes have been identified. Even sometimes it has also been found out that several present tenses are used by same speaker. In the texts we have compiled from the dialects of the province of Kırıkkale, which is the subject of our study, it is remarkable that fifteen different uses of the present tense pointing out ethnic contraction

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics