COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) İLE BİNGÖL OVASI VE YAKIN ÇEVRESİNDE OPTİMAL ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 176-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevcut doğal kaynakların, artan nüfus ve hızla gelişen teknolojiyle birlikte artan talepleri karşılayabilmek kaygısı ile yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılması doğada tamiri mümkün olmayan zararlara neden olmaktadır. Bu zararları en asgari düzeyde tutabilmek için mevcut kaynaklarının potansiyellerinin elverişliliği doğrultusunda kullanılmaları zorunluluk taşımaktadır. Kıymetli bir doğal kaynak olan toprakların da uzun yıllar boyunca verimliliğini sürdürebilmesi için potansiyelleri doğrultusunda arazi kullanımına tabi tutulması gerekmektedir. Bu çalışmada Bingöl Ovası ve yakın çevresinde mera-çayır, orman ve tarım arazi kullanım türleri için uygunluk analizleri yapılarak, mevcut arazinin coğrafi potansiyeli doğrultusunda bu arazi kullanım türleri için optimal arazi kullanımı belirlenmiştir. Optimal arazi kullanım koşullarına göre araştırma alanının % 55’inin mera-çayır, % 40'ının orman ve % 4'ünün de tarım alanı olarak kullanılması gerekmektedir. Optimal arazi kullanımı ile mevcut arazi kullanım durumu karşılaştırıldığında ise mevcut arazi kullanımında mera olarak değerlendirilmesi gereken arazilerin bir kısmının tarım, orman olarak kullanılması gereken arazinin bir kısmının da mera olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The use of existing natural resources, intensely and unconsciously with the concern of providing the increasing demand with the increasing population and rapidly developing technology, causes harm that can not be repaired in nature. In order to keep these losses to a minimum, they have to be used in the direction the convenient of the potentials of the available resources. Land, which is a valuable natural resource, needs to be subjected to land use in the direction of its potentials so that it can sustain its productivity for many years. In this study, the optimal land use for these land use types in the geographical potential direction of the present land has been determined by carrying out suitability analyzes for pasture-grassland, forest and agricultural land use types in Bingöl Plain and its vicinity. According to optimal land use conditions, 55 % of the research area should be used as pasture-grassland, 40 % in forest and 4 % as agriculture area. When the optimal land use is compared with the existing land use situation, it has been determined that some of the land to be used as pasture in the existing land use is used as agriculture, and some of the land to be used as forest is used as grassland.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics