ROBOT HATLARININ KESİKLİ OLAY BENZETİMİYLE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Yöneylem, Benzetim
Number of pages: 435-446
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kesikli olay benzetimi günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Eğer - öyleyse (What - if) analizlerinde özellikle stokastik sistemler için farklı politikaların sonuçlarının incelenmesinde kullanımı gittikçe artmaktadır. İmalat sanayiinde kullanılan robot hatlarının verimliliğinin arttırılması amacıyla benzetim modeli geliştirilmiştir. Verimlilik arttırma çalışmalarının kesikli olay benzetim tekniğiyle uygulanması hatalardan kaçınılmasını sağlar. Aynı zamanda gerçekleşmesi zor ve geri dönülmesi risk taşıyan durumların oluşmasını engeller. Bu çalışmanın amacı robot tesislerinin kullanım oranlarının geliştirilen benzetim modeli yardımıyla analiz edilmesidir. Bu çalışmada mevcut sistem analiz edilerek Arena 14. 0 paket programında modellenmiştir. Geliştirilen alternatif öneriler göz önünde bulundurularak kapasite kullanım oranlarının değişimi incelenmiştir. Hedef üretim rakamını sağlayan ve kullanım oranlarını dikkate alan alternatif senaryolar incelenmiş ve sistem için uygun politika belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Discrete event simulation is used frequently nowadays. In what-if analysis, especially analyzing different policies outcome in stochastic system, using of discrete event simulation is progressively increasing. In order to increase effectiveness of robot lines that is used in manufacturing sector simulation model is developed. Applying discrete event simulation in effectiveness increasing studies provides to avoid making mistake. At the same time it dams up occurring situation that is difficult to realize and returning is risky. The aim of this study is to analyze utilization rate of robot facilities with developed simulation model. Existent system is analyzed and then modeled in Arena 14.0 package program. Changes of capacity utilization rates are analyzed considering developed alternative suggestions. Providing Target production rate and considering utilization rates adequate policy is determined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics