Thomas Aquinas'ın Duygu Felsefesi

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 17-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çoğu çağdaş duygu felsefecisi Thomas Aquinas’ı görmezden gelir, ya da onu atlayarak kendi felsefi pozisyonlarını göstermek veya dayanak aramak için doğrudan Aristoteles’i referans gösterirler. Oysa, Aquinas’ın erdem ve duygu kuramı temelde Aristoteles’in görüşlerine dayanmasına karşın ondan çok daha ince ve ayrıntılı bir kuram ortaya koyar. Ortaçağ felsefesinin başyapıtlarından biri olan Summa Theologica yaklaşık dört bin sayfalık bir çalışmadır ve kapsamlı bir Aristoteles yorumu sunar. Eser aynı zamanda Sokrates, Platon, Ibni Sina, Anselm, Augustinus, Damascene, Seneca ve Cicero gibi birçok düşünürün görüşlerine de yer verir. Bu çalışmada Aquinas’ın duygu anlayışını ele alıp felsefi dayanaklarını göstermeye çalışacağız. Bunun için ilkin, onun ruh konusundaki görüşlerini genel hatlarıyla metafiziğiyle de ilişkilendirerek ele alacağız. Daha sonra genel ruh kuramı çerçevesinde duygu felsefesini inceleyerek bu görüşlerini korku duygusunda nasıl uyguladığını göstereceğiz.

Keywords

Abstract

Most contemporary philosophers of emotion ignore or neglect Thomas Aquinas views on emotions and directly cite Aristotle for support or to show their philosophical positions. However, although Aquinas’ views on virtues and emotions extensively follow Aristotle’s philosophy, he develops more sophisticated and detailed analysis of virtues and emotions. Summa Theologica, a masterpiece of medieval philosophy, is approximately a four-thousand page book and provides comprehensive interpretation of Aristotle’s philosophy. It also examines the ideas of many philosophers such as Socrates, Plato, Avicenna, Anselm, Augustinus, Damescene, Seneca and Cicero. In this paper, we examine Aquinas’ philosophy of emotion and its philosophical grounds. To do so, we first explain his views of soul in relation to his metaphysics. Within the framework of his conception of the soul, we shall explore his theory of emotion and try to show how he does apply his views in a particular emotion, that is, fear.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics