KEMANDA TİRİL TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANILMASI

Author:

Year-Number: 2016-37
Number of pages: 155-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimin en temel ve en önemli boyutunu çalgı eğitimi ve öğretimi oluşturmaktadır. Keman eğitimi ise hem kemanın etkili sesi, geniş kullanım alanı, zengin repertuarı, hem de her türlü müziğin icrasında kullanılabilmesi özelliğiyle, çalgı eğitimi içerisinde önemli bir işleve sahiptir. İşte bu öneminden dolayı bu çalışmada keman eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan süsleme tekniklerinden tiril çalma tekniği ele alınmış ve bu tekniğin öğretilmesinde Türk halk ezgilerinin kullanılma yöntemleri araştırılmıştır. Bunun için çok sayıda halk ezgisi incelenmiş ve tiril çalma tekniğine uygun olduğu düşünülen üç ezgi örneklem grubu olarak seçilmiştir.

Keywords

Abstract

Musical instrument eduction is the most essential and important component of music education in instutions. The violin’s touching sound, wide area of utilization in music education and rich repertoire make violin education have an important function in instrument education. Therefore, in this study, the trill technique – being one of the impotant techniques in violin – is addressed and utilization of Turkish folk tunes in teaching trill technique in violin is investigated. Among a large spectrum of folk tunes, three which are considered convenient for teaching trill technique are selected as sample of this study.

Keywords